Bauhaus: Modernleşmenin Tasarımı
ISBN
9789750506666

5. baskı - Mayıs 2019
587 sayfa


52,00 TL
41,60 TL

Bauhaus: Modernleşmenin Tasarımı

Türkiye’de Mimarlık, Sanat, Tasarım Eğitimi Ve Bauhaus
Esra Aliçavuşoğlu (Der.), Ali Artun (Der.)

Bauhaus düşüncesi, bir stilin, bir eğitim hareketinin ötesinde, 1850’lerden beri Avrupa’da yürürlükte olan kültürel, ekonomik ve toplumsal bir modernleşme programını ifade eder. “Yeni” bir hayatın tasarlanabileceği inancını temsil eder.

Bauhaus düşüncesi, bir stilin, bir eğitim hareketinin ötesinde, 1850’lerden beri Avrupa’da yürürlükte olan kültürel, ekonomik ve toplumsal bir modernleşme programını ifade eder. “Yeni” bir hayatın tasarlanabileceği inancını temsil eder. Almanya’nın kültürel nüfuz politikaları bağlamında, son Osmanlı yönetimlerinin ama özellikle de Cumhuriyet’in kurucu kadrolarının modernleşme girişimlerinde etkili olur. Sanayileşme atılımı ile sanatın birleştirilmesine yönelik kültürel politikaların ve eğitim reformlarının yapılandırılmasında Bauhaus akılcılığının katkısı önemlidir. Gazi Terbiye Enstitüsü, Köy Enstitüleri; sanat, sanayi ve meslek okulları; İstanbul Teknik Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi gibi mühendislik-mimarlık okulları; güzel sanat ve uygulamalı sanat akademileri hep Bauhausçu ilkeleri benimserler ve bunlara göre yetişmiş kadrolar tarafından kurulurlar. Günümüzde Türkiye’de çağdaş eğitimin örgütlenmesi ve tasarım kültürünün hızla yükselmesi hâlâ Bauhaus’un izlerini taşır.
Bauhaus: Modernleşmenin Tasarımı, bugünkü Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin çekirdeğini oluşturan ve 1957 yılında Alman ve Türk Bauhausçular tarafından kurulan Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu’nun 50. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen “Türkiye’de Mimarlık, Sanat, Tasarım Eğitimi ve Bauhaus” Sempozyumu’na sunulan bildirileri kapsamaktadır.
Kapak resmi: Chernikov (1889-1951), bir endüstriyel tesis için tasarım.
 Kitapta yer alan bölümler
ÖNSÖZ / Türkiye’de Mimarlık, Sanat, Tasarım Eğitimi ve Bauhaus
Bauhaus ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
SUNUŞ / Bauhaus Geleneği ve Günümüz Sanatına Yansımaları
Deutscher Werkbund ve Osmanlı İmparatorluğu:Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Tasarım Reformu, Ekonomi Politikası ve Dış Politika
The Deutscher Werkbund and the Ottoman Empire: Design Reform, Economic Policy, and Foreign Policy before the First World War
Bauhaus’un Zamanı ve Yeri
Mimarın Özgürlüğü
Soyut Düşünme ve Yaparak Öğrenme:Temel Tasarım Eğitiminin Amerika’daki Başlangıçları
20. Yüzyılın İlk Yarısında Bauhaus Fikirlerinin Amerika Kıtasındaki Yolculuğu
Bauhaus’un Alman Tasarım Kültürüne Etkileri
Geometrik Modernlik: Bauhaus Enternasyonali ve Türkiye’de Sanat
Bauhaus ve Söylemleştirilen İç Mekân Anlayışı: Yeni Yaşam, Yeni Dekorasyon, Yeni Mobilya
Cumhuriyet İdeolojisi ve Estetik Modernizm: Baltacıoğlu, Yeni Zamanlar ve Bauhaus
Yeni Adam, Baltacıoğlu ve Sanat
Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü ve Bauhaus (Yeni İnsanın Tasarımı - Yeni Bir Toplumun Tasarımı)
Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu Eğitim İlkelerinin ve Çalışma Yöntemlerinin Uygulanmasında Alman Bauhaus ve Werkkunstschule Adlı Okulların Etkinlikleri
Bauhaus, Schneck ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu (DTGSO)
Bauhaus Güncellemesi
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Reform Çalışmaları Kapsamında Yer Alan Temel Sanat Eğitim Dersi ve Uygulandığı On Yıllık Süre (1970-1981) Üzerine
İTÜ Mimarlık Fakültesi’nin Kuruluş Yılları: Holzmeister, Bonatz, Diğerleri ve Mimarlık Eğitiminin Örgütlenmesinde Orta Avrupalı İzler
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde 1956-1980 Yılları Arası Eğitim Sistemi
İçimizdeki Bauhaus: İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Eğitim Programları
Tekstil Sanatları Eğitiminde Bauhaus’un İzleri Üzerine
Bauhaus’un Fotoğraf Sanatına Etkisi
Cumhuriyet’ten 1970’li Yıllara Kadar Öğretmen Okullarındaki Sanat Eğitiminde Bauhaus Benzeri Uygulamalar
Tasarımda Referans Olarak Gündelik Yaşam: Cincinnati Üniversitesi Örneği
El Sanatları, Tasarım ve Bauhaus İlişkisi Kapsamında Karşılaştırmalı Olarak Türkiye, Japonya, Almanya
Nesne, Anlam, Mimarlık: Bugünden Bauhaus’a
Bauhaus ve Avangard Piyasa
Tasarımın Stratejik İletişimdeki Rolü
Tatbikî Güzel Sanatlar Okullarının Doğuş Sebepleri ve Fonksiyonları
Kitabın Adı
Bauhaus: Modernleşmenin Tasarımı
Alt Başlık
Türkiye’de Mimarlık, Sanat, Tasarım Eğitimi Ve Bauhaus
ISBN
9789750506666
Yayın No
İletişim - 1381
Dizi No
Sanat Hayat - 16
Alan
Mimarlık, Sanat
Sayfa Sayısı
587 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
585 gr
Baskı
5. baskı - Mayıs 2019 (1. baskı - Nisan 2009)
Derleyen
Esra Aliçavuşoğlu, Ali Artun
Dizi Editörü
Ali Artun
Yayına Hazırlayan
Elçin Gen
Kapak Tasarımı
Ata Öztürk, Özlem Özkal
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Elçin Gen
Dizin
Asude Ekinci
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Esra Aliçavuşoğlu

1996'da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Aynı Kurumda, 1999'da yüksek lisansını; 2005'te ise "1980 Sonrası Türk Sanatı'nda Sanatçının Yaratımında Kendilik Temsili" başlıklı tezi ile doktorasını tamamladı. 1996-2002 yılları arasında; Cumhuriyet gazetesinde kültür-sanat muhabirliği, Yapı Kredi Yayınları tarafından çıkarılan Sanat Dünyamız dergisinde editörlük, Tarih Vakfı İstanbul dergisinde genel yayın yönetmenliği yaptı. Halen sanat tarihi derslerini verdiği Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim üyesi oalrak görev yapmakta ve Cumhuriyet gazetesinde sanat yazıları yazmaktadır.


Ali Artun

1972’de Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Mimarlar Odası’nda bilim ve teknoloji konuları ile mimar ve mühendislerin toplumsal konumları üzerine araştırmalar yürüttü, çeşitli makalelerin yanı sıra Fordizmin ve Mühendisin Dönüşümü adlı kitabı yazdı. 1980’den sonra Ankara Çağdaş Sahne Kültür Merkezi’ni yönetti ve burada 500 Yıllık Bilmece programı çerçevesinde sanat tarihi, edebiyat ve müzikle ilgili etkinlikler düzenledi. 1984’te Galeri Nev’in kuruluşuna katıldı. Bu tarihten başlayarak galerinin Ankara’daki sergilerini düzenledi ve aralarında Resme Bakan Yazılar, Arslan-Defterler ve Tiraje: Zamanların Hafızası’nın da bulunduğu 100’ü aşkın Galeri Nev yayınının editörlüğünü yaptı. Galeri sergilerinden başka Ankara’da Cobra ve 1950-2000, Kopenhag’da Ben Bir Başkası, İstanbul’da Mübin Orhon: Sainsbury Koleksiyonu sergilerini hazırladı. Sanart’ın kuruluşunda ve yönetiminde görev aldı. Marmara ve Yıldız üniversiteleri güzel sanatlar fakülteleri ile İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde sanat tarihi dersleri verdi. 2000 yılından bu yana, kültürel eleştiri alanında eserlerin derlendiği “Sanathayat” dizisini yönetiyor. Ayrıca, kurucusu olduğu e-skop internet dergisinin editörlüğünü sürdürüyor. Son yayınlanan kitapları: Modernliğin Sınırında Sanat: Eleştiri, Özerklik, Siyaset (2006), Müze ve Modernlik (2006), Çağdaş Sanatın Örgütlenmesi (2011), Sanatın İktidarı: 1917 Devrimi, Avangard Sanat ve Müzecilik (2015); Mümkün Olmayan Müze: Müzeler Ne Gösteriyor? (2017), Dada Kılavuz, 1913-1923 Münih, Zürih, Berlin, Paris (Nur Altınyıldız Artun ile birlikte, 2018).