Emel Aközer

(Doç. Dr.) Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesi ve Mimarlık Fakültesi Araştırma, Tasarım, Planlama ve Uygulama Merkezi (MATPUM) Eğitim ve Araştırmada Strateji Geliştirme ve Veritabanı Birimi’nin yöneticisidir. ODTÜ Prof. Dr. Mustafa Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı 2002-2003 Akademik Yılı ODTÜ Yılın Eğitimcisi Ödülü’ne ve 1999-2000 Akademik Yılı ODTÜ Yüksek Lisans Tez Danışmanı Ödülü ile ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tez Danışmanı Ödülü’ne (2005) sahiptir. Temmuz 2007 ve Aralık 2007 tarihleri arasında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Grubu (SOBAG) tarafından desteklenen “Mimarlık Eğitimi Ulusal Yeterlikler Çerçevesi İçin Bir Tasarım Stratejisi - Ön Proje” başlıklı araştırmada proje yürütücüsü olarak görev yapmıştır. Aközer, yine TÜBİTAK tarafından bilimsel olarak desteklenmesine karar verilen “Mimarlık Eğitimi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi ve Yetkinliklere Dayalı / Öğrenen Merkezli Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Programları İçin Eylem İçinde Planlama ve Tasarım” başlıklı disiplinlerarası araştırmada proje yürütücüsü görevini sürdürecektir.