Derya Yorgancıoğlu

2000 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden lisans derecesini almış, 2002-2004 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Enstitü Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programını tamamlayarak yüksek mimar ünvanı almıştır. “Steven Holl: Olgubilimsel Felsefenin Mimarlığa Tercümesi” başlıklı yüksek lisans teziyle ilgili bir çalışması 2007 yılında İsrail Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık ve Şehir Planlama Fakültesi’nde düzenlenmiş olan “Mimarlık ve Olgubilimsel Felsefe” konulu konferansta bildiri olarak sunulmuş ve daha sonra “Invitation to Archiphen” dergisi “Some Approaches and Interpretations of Phenomenology in Architecture” özel sayısında yayınlanmıştır. Halihazırda, Mimarlık Enstitüsü Ana Bilim Dalı, Mimarlık Programında doktora çalışmalarına devam etmekte olan Yorgancıoğlu, tez araştırmasında ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nin kuruluşunda etkili olan mimarlık eğitimi ilkeleri ve değerlerini, yirminci yüzyılın ilk yarısında Amerika’da eğitim alanında yaşanan değişim sürecinin mimarlık eğitimi alanındaki yansımaları çerçevesinde irdelemektedir. Aynı za-manda, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Araştırma,Tasarım, Planlama ve Uygulama Merkezi (MATPUM), Eğitim ve Araştırmada Strateji Geliştirme ve Veri Tabanı Birimi’nde yürütülen mimarlık eğitimi konusunda araştırma projelerinde proje asistanı olarak görev almaktadır.