John Maciuika

(Dr.) Pennsylvania Üniversitesi’nde Avrupa tarihi dalında lisans eğitimini bitirdikten sonra, 1998 yılında University of California, Berkeley’de, mimarlık tarihi alanında Hermann Muthesius ve Alman Mimarlık, Sanat ve Zanaat Dallarındaki Reformlar, 1890-1914 baş-lıklı doktorasını tamamladı. 1999-2005 yılları arasında, University of Virginia’da yardımcı doçent olarak ders verdi. Halen City University of New York’un Baruch College’ında modern sanat, mimarlık Tarihi ve kuramı konularında lisans ve lisans üstü düzeyde ders vermektedir. Uluslararası konferanslarda sunduğu birçok bildirinin yanı sıra, German History, Scholion, German Politics and Society, Centropa, Design Issues, Traditional Dwellings and Settlements Review ve German Studies Review gibi dergilerde yazıları yayınlandı. Bunların yanında, Kathleen James-Chakraborty’nin der-lediği, Bauhaus Culture: From Weimar to the Cold War (2006) adlı yayının birinci bölümü ve Cambridge University Press tarafından basılan Before the Bauhaus: Architecture, Politics, and the German State, 1890-1920 (2005) adlı kitabı en son yayınları arasındadır.