Arkeoloji: Tarihin ve Kültürün Yapılandırılması
Çeviri
Ayşe Boren

ISBN
9789750525865

1. baskı - Ocak 2019
205 sayfa


30,00 TL
24,00 TL

Arkeoloji: Tarihin ve Kültürün Yapılandırılması

Ayşe Boren (Der.)

Arkeoloji: Tarihin ve Kültürün Yapılandırılması, geçmişi yorumlamak ve geleceği tayin etmek için verilen mücadelenin ana mecralarından biri olan arkeolojinin politikasına ışık tutuyor.

Bu derlemedeki yazılar, geçmişi yorumlamak ve geleceği tayin etmek için verilen mücadelenin ana mecralarından biri olan arkeolojinin politikasına ışık tutuyor. Arkeoloji, üzerinde hak iddia ettikleri toprakla aralarındaki tarihsel bağı ispat etmek isteyen ulusdevletlerin, kendilerine şanlı bir geçmiş kurgulamak isteyen halkların ve toprak gasplarını medeniyet anlatılarıyla meşrulaştırma gereği duyan kolonyal güçlerin elinde etkili bir araca dönüşmüştür.

1980’lerden itibaren disiplin içinden ve dışından arkeoloji pratiğine yöneltilen tüm eleştirilere rağmen, Irak’tan Filistin topraklarına kadar 21. yüzyılda yaşanan çatışmalar, arkeolojik eserlerin günümüzde hâlâ savaş sahalarına sürülebildiğini gösteriyor. Bu derlemeye katkıda bulunan yazarlar, ulusların inşa süreciyle beraber bilimler arasındaki yerini sağlamlaştıran, kolonyalizmin himayesi altında serpilen ve kapitalizmle eklemlenen arkeolojiyi, bu güçlerle arasındaki karşılıklı üretim ve yeniden üretim ilişkisini gözden geçirmeye çağırıyor. Hepsinden önemlisi, arkeologları, ölü topluluklarla değil yaşayan insanlarla ve günümüzde hâlâ etkinliğini sürdüren nesnelerle çalıştıklarının bilincinde olup buna uygun bir etik geliştirmeye davet ediyor.Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.

Kitapta yer alan bölümler
Arkeolojinin Politikası ve Etiği
Vaat Edilmiş Topraklar ve Seçilmiş Halklar: Arkeolojik Anlatının Politika ve Poetikası
Bir Kolonyal Söylem Olarak Arkeoloji Tarihi
Arkeoloji ve Yerleşimci İsrail Ulusu Üzerine Düşünceler
Arkeoloji Etiğini Politikleştirmek
Yerel Zaman veya Antik Geçmişin Mevcudiyeti
‘Terörle Savaş’ ve Ordu-Arkeoloji Kompleksi: Irak, Etik ve Neokolonyalizm
Kitabın Adı
Arkeoloji: Tarihin ve Kültürün Yapılandırılması
ISBN
9789750525865
Yayın No
İletişim - 2713
Dizi No
Sanat Hayat - 44
Alan
Sanat
Sayfa Sayısı
205 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
202 gr
Baskı
1. baskı - Ocak 2019
Derleyen
Ayşe Boren
Çeviren
Ayşe Boren
Dizi Editörü
Ali Artun
Yayına Hazırlayan
Elçin Gen
Kapak Tasarımı
Özlem Özkal, Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Asude Ekinci
Dizin
Elçin Gen
Cilt
Güven Mücellit
Baskı
Sena Ofset

Ayşe Boren

2003’te Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Kültürel Çalışmalar alanında yüksek lisans yaptı. Çeşitli sanat-edebiyat dergileri ve sanat kurumları için çeviriler yaptı. 2015 yılından bu yana e-skop dergisinin editoryal ekibinde yer alıyor.