Direniş ve Estetik
Çeviri
Ayşe Boren, Elçin Gen, Birkan Taş

ISBN
9789750517716

1. baskı - Haziran 2015
440 sayfa


45,50 TL
36,40 TL
Küresel Ayaklanmalar Çağında

Direniş ve Estetik

Begüm Özden Fırat (Der.), Aylin Kuryel (Der.)

Bu derleme, estetik ile siyaset, sanat ile hayat arasındaki sınırları bulanıklaştıran teorik ve pratik çabalara katkıda bulunmayı amaçlıyor. Sanatın profesyonelleşmiş ve özelleştirilmiş bir alana hapsolmasını, yaratıcılığın kültür endüstrileri tarafından tanımlanmasını reddeden tartışmalar açmayı hedefliyor.

Bu derleme, estetik ile siyaset, sanat ile hayat arasındaki sınırları bulanıklaştıran teorik ve pratik çabalara katkıda bulunmayı amaçlıyor. Sanatın profesyonelleşmiş ve özelleştirilmiş bir alana hapsolmasını, yaratıcılığın kültür endüstrileri tarafından tanımlanmasını reddeden tartışmalar açmayı hedefliyor. Sanatın ve estetiğin, devrimci toplumsal dönüşüm tahayyülleriyle arasındaki organik bağı görünür kılmaya çalışıyor. Bu doğrultuda, dada, sürrealizm ve sitüasyonizm gibi radikal avangard hareketlerden 1990’larda başlayan küresel antikapitalist harekete; Filistin’den Tahrir’e; Paris Sinemateki’nden Emek Sineması’na; Tekel Direnişi’nden Gezi Parkı’na ve Özgür Kazova’ya uzanan mücadeleleri odağına alıyor.

 

1830 ve 1848 devrimleri sonrasında sanatçının ve sanatın toplumsal rolünü, dönemin devrimci kalkışmaları, ayaklanmalar, ütopik sosyalistkomünist akımlar ve Komün olmadan anlayabilir miyiz? Sürrealizmi, o dönemin anarşist ve Troçkist akımlarından ayrı düşünebilir miyiz? Savaş sonrası Berlin Dada’sını, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht ve Spartakusbund’u hesaba katmadan açıklayabilir miyiz? Sitüasyonist Enternasyonal’i, yükselen komünist, anarşist hareketlerden ve 60’ların radikalizminden bağımsız ele alabilir miyiz? Ve nihayet, çağdaş sanattaki “politik dönüş” tartışmalarını, neoliberal küreselleşmeye karşı hareketlerle arasındaki bakışımı görmeden kavrayabilir miyiz?

Aylin Kuryel, Begüm Özden FıratKitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.

Kitapta yer alan bölümler
Küresel Ayaklanmalar Çağında Direniş ve Estetik
Sürrealizm, Dada, ve Çalışmanın Reddi: Radikal Avangardda Özerklik, Eylemcilik ve Toplumsal Katılım
Uzman “Getto”sundan Çıkmak: Radikal Politikada Performatif Karşılaşmalar
Meşgale Olarak Sanat: Hayatın Özerkliğine Dair Önermeler
Romantizmin Yankısı: Eylemci Sanat ve Burjuva Hayat Deneyiminin Sınırları
Bakunin’in Zavallı Kuzenleri: Sanat Yoluyla Taktiksel Müdahale
Duygulanımsal Kompozisyon ve Estetik
Yaratıcılık İş Başında: Karşı-Gösteriler ve Duygulanımsal Kolektiviteler
Paris Sinemateki’nden Emek Sineması’na Seyir ve Direniş
Özgür Kazova İşgal Fabrikası ve Kooperatif Deneyimi: Gündelik Hayatı Örmek
İsrail/Filistin ve Görünürlük Politikası
DEBT: Occupy, Çağdaş-Sonrası Sanat ve Borç Direnişinin Estetiği
Hepimiz Sesiz: Occupy Oakland Hareketinde Poetika ve Kamusal Alan
Mulid Et-Tahrir: Bir Devrimin Semiyotiği
Üst Başlık
Küresel Ayaklanmalar Çağında
Kitabın Adı
Direniş ve Estetik
ISBN
9789750517716
Yayın No
İletişim - 2165
Dizi No
Sanat Hayat - 34
Alan
Sanat
Sayfa Sayısı
440 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
419 gr
Baskı
1. baskı - Haziran 2015
Derleyen
Begüm Özden Fırat, Aylin Kuryel
Çeviren
Ayşe Boren, Elçin Gen, Birkan Taş
Dizi Editörü
Ali Artun
Yayına Hazırlayan
Elçin Gen
Kapak Tasarımı
Suat Aysu, Özlem Özkal
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Asude Ekinci
Dizin
Elçin Gen
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Begüm Özden Fırat


Aylin Kuryel

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde lisansını tamamladı. Yüksek lisans ve doktorasını Amsterdam Üniversitesi Kültürel Analiz (ASCA) programında, milliyetçilik(ler) ve imaj politikaları üzerine yaptı. Cultural Activism: Practices, Dilemmas and Possibilities (Rodopi Press, 2011) ve Küresel Ayaklanmalar Çağında Direniş ve Estetik (İletişim Yayınları, 2015) kitaplarının derleyenlerindendir. Amsterdam Üniversitesi’nde akademisyen olarak çalışıyor. Aynı zamanda belgesel ve kısa filmler yapıyor.