Erol Eti

(Prof.) lisans eğitimini Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Resim Bölümü’nde tamamladı. 1970-1976 yılları arasında Resim Bölümü Başkanlığı; 1976-1979’da Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Müdürlüğü; 1984-1991’de Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Kuruculuğu ve Başkanlığı; 1991-1997’de Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı görevlerini üstlendi. 1995-1997’de Avrupa Konseyi “Taşınır Kültür Varlıkları Komisyonu” toplantılarına Kültür Bakanlığı Temsilcisi olarak katıldı. 1992-1996’da TBMM Başkanlığı Sanat Danışmanlığı; 1996-1998’de TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı; 1997- 1999’da Temel Sanat Eğitimi Bölüm Kuruculuğu ve Başkanlığı; 2003-2007’de Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Bölüm Başkanlığı yaptı. Halen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Sanatsal ve kültürel etkinliklerinden bazıları şöyledir: Değişik tarihlerde kişisel ve karma sergiler; panel ve sempozyumlarda konuşmacı; resim ve duvar resmi yarışmalarında ödüller; değişik tekniklerde duvar resmi uygulamaları (yaklaşık 4500 m2 - vitray, yağlı boya, fresk, rölyef, vb.).