Çağdaş Sanat Nedir?
Çeviri
Kemal İz, Zeynep Baransel, Nursu Örge

ISBN
9789750513428

3. baskı - Ocak 2017
151 sayfa


24,50 TL
19,60 TL

Çağdaş Sanat Nedir?

Modernlik Sonrasında Sanat
Ali Artun (Der.), Nursu Örge (Der.)

Zamanımızda sanatın gösterdiği bir hakikat var, o da piyasa. Yani bir anlamda “çağdaş sanat” sanatın sonunun sanatı. Ama bir ihtimal, bize yeni yeni hakikatler, kehanetler ifade edecek bambaşka bir başlangıcın sanatı.

Tarihsizliği ifade eden “çağdaş sanat”ın ne anlama geldiği konusunda tarihçiler yıllardır tartışıyor. Şimdilik “çağdaş sanat”ın, modern sanatın sonuna işaret eden bir kavram olduğu üzerinde uzlaşılmış gibi. Bir de bu kavramın, şimdiki zamanda olup biten bir hadise yerine, bir döneme karşılık geldiği ve bu dönemin de küresellik olduğu konularında herkes hemfikir. Çağdaş döneminde sanat, iletişime ve finansa evrilerek modernizme ve avangarda son veriyor; hatta modernizm pastişi olarak tanımlanan postmodernizme de. Zamanımızda sanatın gösterdiği bir hakikat var, o da piyasa. Yani bir anlamda “çağdaş sanat” sanatın sonunun sanatı. Ama bir ihtimal, bize yeni yeni hakikatler, kehanetler ifade edecek bambaşka bir başlangıcın sanatı. İşte bu ihtimal, çağdaş sanat üzerine tartışmalarda, onu yalnızca hegemonik bir teslimiyet ortamı gibi görülmekten kurtararak, çağdaş bir eleştirelliğin, siyasallığın arayışına dönüştürüyor. Giorgio Agamben’in belirttiği gibi, 

belki de “çağdaşlık” demek eleştirellik demektir.
 
Çağdaş Sanat Nedir? hem çağdaş sanat hem de “çağdaşlık” konularında süregelen tartışmalara bir sunuş. O nedenle, bu konuları özgül sorunsallar ve örneklerle değil de, ontolojik ve semantik bağlamda inceleyen metinlere ağırlık veriyor.
 
Kapak: Damien Hirst, For the Love of God, 2007
 
 


Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.

Kitapta yer alan bölümler
Çağdaş: Yeni Bir Fikir Mi?
Çağdaş Nedir?
Zamanın Yoldaşları
‘Çağdaş Sanat Ne Değildir?’: Jena’dan Bakmak
Sanatın Politikası: Çağdaş Sanat ve Post-Demokrasiye Geçiş
Çağdaş Sanat Aslında Neydi? Neoliberal Dönemde Çağdaş Sanatın Örgütlenmesi ve Saros Çağdaş Sanat Merkezleri
Çağdaşa Dönüş: Tek Çağdaş Sevdası, Birçok Dünya
Kitabın Adı
Çağdaş Sanat Nedir?
Alt Başlık
Modernlik Sonrasında Sanat
ISBN
9789750513428
Yayın No
İletişim - 1934
Dizi No
Sanat Hayat - 28
Alan
Sanat
Sayfa Sayısı
151 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
150 gr
Baskı
3. baskı - Ocak 2017 (1. baskı - Aralık 2013)
Derleyen
Ali Artun, Nursu Örge
Çeviren
Kemal İz, Zeynep Baransel, Nursu Örge
Dizi Editörü
Ali Artun
Yayına Hazırlayan
Elçin Gen
Kapak Tasarımı
Özlem Özkal, Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Asude Ekinci
Dizin
Elçin Gen
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Ali Artun

ALİ ARTUN 1972’de Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Mimarlar Odası’nda bilim ve teknoloji konuları ile mimar ve mühendislerin toplumsal konumları üzerine araştırmalar yürüttü, çeşitli makalelerin yanı sıra Fordizmin ve Mühendisin Dönüşümü adlı kitabı yazdı. 1980’den sonra Ankara Çağdaş Sahne Kültür Merkezi’ni yönetti ve burada 500 Yıllık Bilmece programı çerçevesinde sanat tarihi, edebiyat ve müzikle ilgili etkinlikler düzenledi. 1984’te Galeri Nev’in kuruluşuna katıldı. Bu tarihten başlayarak galerinin Ankara’daki sergilerini düzenledi ve aralarında Resme Bakan Yazılar, Arslan-Defterler ve Tiraje-Zamanların Hafızası’nın da bulunduğu yüzü aşkın Galeri Nev yayınının editörlüğünü yaptı. Galeri sergilerinden başka Ankara’da Cobra ve 1950-2000, Kopenhag’da Ben Bir Başkası, İstanbul’da Mübin Orhon-Sainsbury Koleksiyonu sergilerini hazırladı. Sanart’ın kuruluşunda ve yönetiminde görev aldı. Marmara ve Yıldız üniversiteleri güzel sanatlar fakülteleri ile İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde sanat tarihi dersleri verdi. 2000 yılından bu yana, kültürel eleştiri alanında eserlerin derlendiği “Sanathayat” dizisini yönetiyor. Ayrıca, kurucusu olduğu e-skop internet dergisinin editörlüğünü sürdürüyor. Son yayımlanan kitapları: Modernliğin Sınırında Sanat-Eleştiri, Özerklik, Siyaset (2006), Müze ve Modernlik (2006), Çağdaş Sanatın Örgütlenmesi (2011), Sanatın İktidarı: 1917 Devrimi, Avangard Sanat ve Müzecilik (2015); Mümkün Olmayan Müze: Müzeler Ne Gösteriyor? (2017).


Nursu Örge

2000'de İstanbul Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Sanat tarihi ve eleştiri dergisi e-skop'un editörlüğünü yürütüyor. Daha önce yayınlanan çevirileri: Robert Segal, Mit (Dost, 2012) ve Catherine Belsey, Postyapısalcılık (Dost, 2013)