Sanat Müzeleri-2
Çeviri
Esin Soğancılar, Renan Akman, Kemal Atakay, Ufuk Kılıç, Tanıl Bora, Elçin Gen

ISBN
9789750504440

3. baskı - Mart 2017
319 sayfa


37,50 TL
30,00 TL
Tarih Sahneleri

Sanat Müzeleri-2

Müze ve Eleştirel Düşünce
Ali Artun (Der.)

Günümüzde müzeyle ilgili kuramlar en az müzelerin kendisi kadar canlı. Eleştirel düşüncenin etkin bir damarını oluşturuyorlar. Müze ve Eleştirel Düşünce, çağdaş müzeciliğin tekrar tekrar başvurduğu kimi metinlerden oluşan bir seçki sunuyor.

Günümüzde müzeyle ilgili kuramlar en az müzelerin kendisi kadar canlı. Eleştirel düşüncenin etkin bir damarını oluşturuyorlar. Müze ve Eleştirel Düşünce, çağdaş müzeciliğin tekrar tekrar başvurduğu kimi metinlerden oluşan bir seçki sunuyor. Bu metinler modern toplumsal ve siyasal hayatın, modern kültürün ve kentleşme hareketlerinin müzedeki temsillerini inceliyorlar. Louvre, Orsay Müzesi, Pompidou Merkezi, Tate galerileri, New York Modern Sanat Müzesi, Metropolitan Müzesi ve daha birçok örnek Batı müzesini tarayarak, onların sahne arkasındaki müze kültürüne ve tarihine özgü değişik simgeleri aydınlatıyorlar, kavramları irdeliyorlar. Bir anlamda sanat yönetimini belirleyen politikaları tartışıyorlar.

 Kitapta yer alan bölümler
Müzeler ve Radikaller: Bir Olağanüstü Durumlar Tarihi
Evrensel Müze
Modern Sanat Müzesi
Postmodern Çağda Müze:Orsay Müzesi
Müzenin Toplumdaki Yeri: Yeni Tate Galerileri
Valéry, Proust ve Müze
Sanat Müzeleri ve Yurttaşlık Ritüeli
Sanat Aşkı
Teşhir Kültürleri
Bellek Yitiminden Kaçış: Kitle İletişim Aracı Olarak Müze
Modern Sanat Müzeleri ve Tarihin Sonu
Üst Başlık
Tarih Sahneleri
Kitabın Adı
Sanat Müzeleri-2
Alt Başlık
Müze ve Eleştirel Düşünce
ISBN
9789750504440
Yayın No
İletişim - 1190
Dizi No
Sanat Hayat - 10
Alan
Sanat
Sayfa Sayısı
319 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
381 gr
Baskı
3. baskı - Mart 2017 (1. baskı - Ekim 2006)
Dizi Editörü
Ali Artun
Kapak Tasarımı
Özlem Özkal
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Serap Yeğen
Dizin
Nurgül Şimşek
Derleyen
Ali Artun
Çeviren
Esin Soğancılar, Renan Akman, Kemal Atakay, Ufuk Kılıç, Tanıl Bora, Elçin Gen
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Ali Artun

ALİ ARTUN 1972’de Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Mimarlar Odası’nda bilim ve teknoloji konuları ile mimar ve mühendislerin toplumsal konumları üzerine araştırmalar yürüttü, çeşitli makalelerin yanı sıra Fordizmin ve Mühendisin Dönüşümü adlı kitabı yazdı. 1980’den sonra Ankara Çağdaş Sahne Kültür Merkezi’ni yönetti ve burada 500 Yıllık Bilmece programı çerçevesinde sanat tarihi, edebiyat ve müzikle ilgili etkinlikler düzenledi. 1984’te Galeri Nev’in kuruluşuna katıldı. Bu tarihten başlayarak galerinin Ankara’daki sergilerini düzenledi ve aralarında Resme Bakan Yazılar, Arslan-Defterler ve Tiraje-Zamanların Hafızası’nın da bulunduğu yüzü aşkın Galeri Nev yayınının editörlüğünü yaptı. Galeri sergilerinden başka Ankara’da Cobra ve 1950-2000, Kopenhag’da Ben Bir Başkası, İstanbul’da Mübin Orhon-Sainsbury Koleksiyonu sergilerini hazırladı. Sanart’ın kuruluşunda ve yönetiminde görev aldı. Marmara ve Yıldız üniversiteleri güzel sanatlar fakülteleri ile İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde sanat tarihi dersleri verdi. 2000 yılından bu yana, kültürel eleştiri alanında eserlerin derlendiği “Sanathayat” dizisini yönetiyor. Ayrıca, kurucusu olduğu e-skop internet dergisinin editörlüğünü sürdürüyor. Son yayımlanan kitapları: Modernliğin Sınırında Sanat-Eleştiri, Özerklik, Siyaset (2006), Müze ve Modernlik (2006), Çağdaş Sanatın Örgütlenmesi (2011), Sanatın İktidarı: 1917 Devrimi, Avangard Sanat ve Müzecilik (2015); Mümkün Olmayan Müze: Müzeler Ne Gösteriyor? (2017).