Y. Yeşim Uysal

2000 yılında DAÜ’nde mimarlık eğitimini tamamladıktan sonra, 2003 yılında ODTÜ Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans programında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Eğitim Sistemi Üzerine Bir Çalışma, 1956-1980 adlı tez çalışmasını yapmıştır. 1950 sonrası Türkiye’de Cumhuriyet dönemi mimarlığı üzerine çalışmakta olan Uysal, DOCOMOMO üyesidir. ODTÜ Mimarlık Tarihi doktora öğrenciliği devam etmekte olan ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde çalışmakta olan Uysal’ın çeşitli yayınlarda yer alan Türkiye’de Cumhuriyet dönemi mimarlığı üzerine yazıları ve Sanat Tarihinde Gençler Semineri, “Türkiye’de 1960’larda ve 1970’lerde Mimarlık Eğitimi Sistemi: Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü” yayını bulunmaktadır.