Gökçe Dervişoğlu

(Yrd. Doç. Dr.) 1974’te İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi ve Innsbruck Üniversitesi’nde İşletme okudu ve İstanbul Üniversitesi’nde yedi yıl araştırma görevliliği yaptı. Bu süreçte İşletmeye Giriş, Yönetim ve Organizasyon, İş Etiği, Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi gibi dersler verdi. Stratejik Bilgi Yonetimi üzerine olan master tezi için Avusturya hükümetinden burs aldı ve tez 2005 yılında kitap olarak yayınladı. Sanat ve yönetim ilişkisi üzerine yaptığı doktora çalışmasını tamamlamak üzere olan Dervişoğlu, özellikle stratejik yönetim, organizasyon, sanat yönetimi, senaryo teknikleri ve yaratıcı sektörler üzerine çalışmaktadır. 2004-2006 yılları arasında katılımlı yönetim danışmanlığı konusunda tam zamanlı danışman olarak çeşitli projelerde yer alan Dervişoğlu, halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Tasarım Kültürü ve Yönetimi Programı’nda direktör yardımcısı olarak görev yapmaktadır. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitele-rinde sertifika, lisans ve yüksek lisans düzeyinde çeşitli dersler vermektedir