Güngör Güner

(Prof.) 1941’de İstanbul’da doğdu. 1958-1962’de Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Seramik Bölümü’nü bitirdi. 1964-1972 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’nın bursuyla Almanya’da seramik sanatı ve seramik mühendisliği eğitimi gördü. Almanya’da Wachtersbacher- Keramik, Rastal-Werke, Rosenhal firmasında; Danimarka’da Dansk-Design kuruluşunun seramik seksiyonunda çalıştı. Almanya’da yazılı anlaşmalar sonucu bazı formları seri üretimde gerçekleştirilmek üzere Husctchenreuter ve Goebel firmaları tarafından satın alındı. 1972-1978’de yurda döndü. Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Seramik Bölümü’nde asistanlık yaptı. Daha sonra Ak Yayınları tarafından kitap olarak yayımlanan Anadolu’da Yaşamakta Olan İlkel Çömlekçik konulu tez çalışmasını vererek öğretim üyeliğine geçti. 1986 yılında MÜGSF’de doçent, 1993 yılında da profesör oldu. Halen bu görevini ve Seramik-Cam Bölüm Başkanlığı görevini sürdürmektedir. 1989 yılında ABD’de, 1996 yılında Almanya’da konuk öğretim üyesi olarak bulundu, kişisel sergiler açtı. “Anadolu’da Yaşamakta Olan İlkel Çömlekçilik” ve “Çağdaş Türk Seramiği” konusunda saydam resimli konferanslar verdi. 1990 yılında Japon vakfının bursuyla araştırmacı olarak Japonya’da bulundu. Kişisel sergi açtı ve aynı konularda konferanslar verdi. 1961-2008’de yurt içinde ve dışında pek çok karma sergiye katıldı, bunların bazılarında ödüllendirildi. Altısı yurt dışında olmak üzere on dört kişisel sergi açtı.