Duygu Köksal

(Doç. Dr.) 1996 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Ağırlıklı olarak erken Cumhuriyet döneminde kültür, edebiyat ve sanat faaliyetleri ve bunların siyasal arka planı üzerinde yoğunlaşmış olan Köksal’ın makaleleri Toplumsal Tarih, Toplum ve Bilim, New Perspectives on Turkey, Turkish Studies Journal gibi dergilerde ve bazı kitaplarda yayınlanmıştır. Köksal son dönemde özellikle 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başı Osmanlı-Türk coğrafyasında yaşamış kadınların sosyal tarihi, kadınların sanat ve edebiyat aracılığı ile kamusal alana çıkmaları üzerinde durmaktadır.