Günay (Aykaç) Atalayer

(Prof.) 1951’de Karamanlı/Burdur’da doğdu. 1973’te DTGSYO’dan mezun oldu. 1973-1975 arasında Osman Kermen AŞ Dokuma’da tasarımcı olarak çalıştı.1975’de asistan oldu. 1981 Buldan Dokumaları adlı tez çalışmasını yaptı. 1983’te sanatta yeterliliğini tamamladı; 1986’da yardımcı doçent, 1996’da doçent, 2002’de profesör oldu. Bugüne dek beş kişisel sergi açtı, dokuz grup sergisine ve birçok ortak sanat etkinliğine katıldı. Kore, Hollanda, Japonya ile ortak etkinliklerde yer aldı. Tekstil el sanatları, desen, hatıra eşya tasarımı, baskı-dokuma tasarımı ve serbest tekstil sanatları alanlarında çalışmalar yaptı. Özel sanat çalışmalarını çözgü ikat üzerine geliştirdiği MUM BATİK-İKAT sentezi karma bir teknikle gerçekleştirdi. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı’nın 1973 ve 1977’de hatıra eşya proje yarışmasında iki kez ikincilik,1976’da Yapı Kredi desen yarışmasında üçüncülük, 1988’de Vakko desen yarışmasında birincilik, 1995’te TUR-ART TEKSTİL büyük ödülü başta olmak üzere birçok etkinlikte başarı belgesi aldı. “Bilim, Sanat ve Yaratıcılık Üzerine”, “Bilgisayar Destekli Tasarım ve Tasa-rımcının Önemi”, “Anadolu’da Geleneksel Dokumacılık, İpek Yolundan Günümüz Tasarımına ‘Kutnu’”, “Anadolu Dokumacılığında ‘İkat’”, “Anadolu’da Geleneksel İpekçilik”, “Anadolu’da Bir Bezin Öyküsü ‘Bükülü Bez’” adlı yayınları başta olmak üzere, değişik dergilerde yirmi üç makalesi ve on yedi ulusal, sekiz uluslararası bildirisi yayınlandı.