Pierre Bourdieu

(1930-2002), 20. yüzyılın en etkin düşünürleri arasında yer alan, neoliberalizm karşıtı küresel hareketin öncü fikir insanlarından biridir. École des Hautes en Sciences Sociales ve Collège de France’da ders verdi. Avrupa Sosyoloji Merkezi’ni, Actes de la Recherche en Sciences Sociales dergisini ve Raisons d’agir yayınevini yönetti. Sosyoloji ve antropoloji alanında pek çok klasik eserin yazarıdır.

Türkçeye çevrilmiş diğer eserleri: (Jean-Claude Passeron’la) Les Héritiers: les étudiants et la culture,1964 [Varisler: Öğrenciler ve Kültür, Heretik Yay.]; (Alain Dardel ile) L’Amour de l’art: Les musées et leur public, 1966 [Sanat Sevdası, Metis]; (Jean-Claude Passeron’la) La reproduction: Éléments d’une théorie du système d’enseignement, 1970 [Yeniden Üretim, Heretik Yay.]; Choses dites, 1987 [Seçilmiş Metinler, Heretik Yay.]; Les règles de l’art: genèse et structure du champ littéraire, 1992 [Sanatın Kuralları, YKY]; (Loïc Wacquant’la) Réponses: pour une anthropologie réflexive, 1992 [Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar, İletişim Yay.]; Les raisons pratiques: sur la théorie de l’action, 1994 [Pratik Nedenler, Hil Yay.]; Les usages sociaux de la science. Pour une sociologie clinique du champ scientifique, 1997 [Bilimin Toplumsal Kullanımı, Heretik Yay.]; Contre-feux, 1998 [Karşı Ateşler, YKY]; La domination masculine, 1998 [Eril Tahakküm, Bağlam Yay.]; Le Bal des célibataires. Crise de la société paysanne en Béarn, 2002 [Bekârlar Balosu, Dost Yay.]; Esquisse pour une auto-analyse, 2004 [Bir Otoanaliz İçin Taslak, Bağlam Yay.]; (Roger Chartier ile), Le sociologue et l’historien, 2010 [Sosyolog ve Tarihçi, Açılım Kitap].