Zeynep Yasa Yaman

(Doç. Dr.) Sanat tarihçisi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesidir. 1978-1990 yılları arasında Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nde çalıştı, Programlama ve Sergileme Şube Müdürlüğü yaptı. Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nin açılışında görev aldı, Uluslararası Asya-Avrupa Sanat Bienali’ni projelendirdi. Küratörlük, sanatsal, bilimsel toplantı ve etkinlikler gerçekleştirdi. Modernizm/postmodernizm, modern/güncel sanat, Osmanlı ve Türk modernleşmesi, modern sanatta gelenek, kültür ve sanat politikaları, Türkiye sanatında kadın sorunları üzerine eleştiri, makale, araştırma ve incelemeleri yayımlandı. Koleksiyon envanterleri, sergi katalog metinleri, kitaplar yazdı. 2000-2005 yılları arasında Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kurulunda görev yaptı. Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi adına proje sorumlusu olarak “Çağdaş Türk Sanatında Anıt Uygulamaları ve Heykel Projesi” kapsamında 29 il merkezi ve ilçelerinde anıt ve heykel tespit çalışmaları gerçekleştirdi. Heykel ve üç boyutlu sanatsal yaratı üzenine araş-tırmalarını ve yayınlarını sürdürmektedir. SANART ve Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA) üyesidir. Son yayınlarından bazıları: “Fahrünnisa Zeid: Küreselleşen Dünyanın İdeolojiler Dışı Gezgin Sanatçısı”, Fahrünnisa Zeid, (İstanbul: İstanbul Modern Yayını, 2006); Kadınlar, Resimler, Öyküler/Art, Women, Painting, Stories, (İstanbul: Pera Müzesi Yayını, 2006); “Visual Art and Turkey”, Encylopedia of Women and Islamic Cultures, (Hollanda: Brill Publication, 2007).