Hegemonya ve Sosyalist Strateji
Çeviri
Ahmet Kardam

ISBN
9789750505614

4. baskı - Mayıs 2017
304 sayfa


28,50 TL
22,80 TL

Hegemonya ve Sosyalist Strateji

Radikal Demokratik Bir Politikaya Doğru
Ernesto Laclau, Chantal Mouffe

İlk kez 1985’te yayımlanan Hegemonya ve Sosyalist Strateji, sosyalist düşün dünyasındaki güncel açılımların merkezinde yer alan eserlerden biri. 2001 tarihli ikinci baskıya yazdıkları yeni önsözde Laclau ve Mouffe, 1980’lerden 2000’lere uzanan değişimler silsilesini incelerken, sosyalizmin bitmek bilmez krizlerinin tarihsel izini sürüyor.

İlk kez 1985’te yayımlanan Hegemonya ve Sosyalist Strateji, sosyalist düşün dünyasındaki güncel açılımların merkezinde yer alan eserlerden biri. 2001 tarihli ikinci baskıya yazdıkları yeni önsözde Laclau ve Mouffe, 1980’lerden 2000’lere uzanan değişimler silsilesini incelerken, sosyalizmin bitmek bilmez krizlerinin tarihsel izini sürüyor. Sundukları “radikal ve çoğulcu demokrasi” tasarımıyla siyasal ve sosyal kuram alanında çığır açan yazarlar, 19. yüzyılın sosyalist çevrelerindeki önemli tartışmalardan, günümüzün yeni mücadele biçimlerine uzanan bir tarihsel eksende hegemonya kavramını inceliyorlar ve bugünkü sosyal mücadelelerin demokratik kuram açısından önemini ortaya koyuyorlar.
Sovyet Bloku’nun çöküşünü, kapitalizmin son evresinde gerçekleşen dönüşümle birlikte meydana çıkan yeni sosyal ve politik kimliklerin ilişkilerini, temellerini hızla yitiren sol tasavvurun çalkantılarını etkili bir biçimde ve yeni bir bakış açısıyla dile getiren Laclau ve Mouffe, “post-Marksizm” tartışmalarını ateşleyen isimler. Marksizmin ekonomik determinizm kestirmeciliğine ve sınıf mücadelesinin, toplumsal karşıtlık alanlarının merkezine oturtulmasına karşı çıkan ikili, tüm karşıtlıkların özgürce ifade edilebildiği, zıt güçlerin birlikteliğini mümkün kılan bir çoğulculuğu ön plana çıkarıyorlar.
Klasik karşıtlıklara çoğulcu bir yaklaşım getiren ve hegemonya ilişkilerini, günümüzün toplumsal çatışmaları bağlamında kavramamızın yolunu açan bu başyapıt, tüm zamanların sorularına “zamanı aşan” cevaplar sunuyor.

Kitabın Adı
Hegemonya ve Sosyalist Strateji
Alt Başlık
Radikal Demokratik Bir Politikaya Doğru
ISBN
9789750505614
Orijinal Adı
Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical Democratic Politics
Yayın No
İletişim - 1284
Dizi No
Politika - 63
Alan
Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
304 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
250 gr
Baskı
4. baskı - Mayıs 2017 (1. baskı - Ocak 2008)
Yazar
Ernesto Laclau, Chantal Mouffe
Çeviren
Ahmet Kardam
Editör
Berna Akkıyal
Dizi Kapak Tasarımı
Utku Lomlu
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hasan Deniz
Düzelti
Barış Sağlan
Dizin
Özgür Yıldız
Cilt
Güven Mücellit
Baskı
Ayhan Matbaası

Ernesto Laclau

(1935-2014) The University of Essex’de siyaset bilimi profesörüydü. Eserleri arasında New Reflections on the Revolutions of Our Time; Emancipation(s); On Populist Reason; The Rhetorical Foundations of Society ve (Chantal Mouffe’la birlikte) Hegemony and Socialist Strategy sayılabilir. The Making of Political Identities adlı derlemenin editörlüğünü yapmıştır.


Chantal Mouffe

The University of Westminster’da politika teorisi profesörüdür ve Paris’teki Collège International de Philosophie’nin üyesidir. Başlıca yapıtları The Return of the Political; (Ernesto Laclau’yla birlikte) Hegemony and Socialist Strategy; The Democratic Paradox, On The Political ve Agonistics’dir ve Dimensions of Radical Democracy adlı derlemenin editörlüğünü yapmıştır.