Yapıbozum ve Pragmatizm
Çeviri
Tuncay Birkan

ISBN
9789750521171

1. baskı - Aralık 2016
144 sayfa


25,00 TL
20,00 TL

Yapıbozum ve Pragmatizm

Simon Critchley, Jacques Derrida, Ernesto Laclau, Richard Rorty, Chantal Mouffe (Der.)

Yapıbozum ve Pragmatizm, aynı başlık etrafında düzenlenmiş sempozyumdaki tartışmaları bir araya getirerek Derrida’nın pragmatizmi ile Rorty’nin pragmatizminin demokrasi hakkında temelci olmayan bir düşünme biçiminin geliştirilmesine nasıl katkıda bulunabileceklerini araştırıyor. Söz konusu düşünürlerin bu özel alandaki görüş ayrılıklarının yanı sıra çakıştıkları noktaları da incelerken yapıbozumu ötekinin etik deneyimine yönelik Levinasçı bir açılımla tamamlayan Simon Critchley ve yapıbozumu “hegemonya” mantığıyla irtibatlandırmayı öneren Ernesto Laclau’yu da tartışmaya dahil ediyor.

“Derrida ile Rorty, Habermas’ın evrenselcilik, rasyonalizm ve modern demokrasi arasında zorunlu bir bağ olduğu ve anayasal demokrasinin aklın açılımında (unfolding), hukuk ve ahlâkın evrenselci biçimlerinin ortaya çıkmasıyla bağlantılı bir uğrağı temsil ettiği iddiasını reddetmekte birleşirler. Her ikisi de, kendi tikel dile getiriliş koşullarını aşacak bir argümantasyon tarzının mümkün olmasını garanti altına alabilecek –Akıl gibi– bir Arşimet noktasına ulaşılabileceğini yadsırlar. Ama, rasyonalizmi ve evrenselciliği eleştirmeleri, kendilerini Aydınlanma’nın siyasi yanını, yani demokratik projeyi savunmaya adamalarını önlemez. Habermas ile aralarındaki anlaşmazlık siyasi değil teoriktir. Onun demokratik siyasete gösterdiği bağlılığı paylaşırlar ama demokrasinin felsefi temellere ihtiyacı olmadığını ve demokrasinin kurumlarını güvence altına alacak şeyin rasyonel temellendirme olmadığını düşünürler.”


Yapıbozum ve Pragmatizm, aynı başlık etrafında düzenlenmiş sempozyumdaki tartışmaları bir araya getirerek Derrida’nın pragmatizmi ile Rorty’nin pragmatizminin demokrasi hakkında temelci olmayan bir düşünme biçiminin geliştirilmesine nasıl katkıda bulunabileceklerini araştırıyor. Söz konusu düşünürlerin bu özel alandaki görüş ayrılıklarının yanı sıra çakıştıkları noktaları da incelerken yapıbozumu ötekinin etik deneyimine yönelik Levinasçı bir açılımla tamamlayan Simon Critchley ve yapıbozumu “hegemonya” mantığıyla irtibatlandırmayı öneren Ernesto Laclau’yu da tartışmaya dahil ediyor.Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.

Kitapta yer alan bölümler
Yapıbozum, Pragmatizm ve Demokrasinin Siyaseti
Yapıbozum ve Pragmatizm Üzerine Düşünceler
Yapıbozum ve Pragmatizm: Derrida Özel İronist mi Yoksa Kamusal Liberal mi?
Simon Critchley’ye Cevap
Yapıbozum, Pragmatizm, Hegemonya
Ernesto Laclau’ya Cevap
Kitabın Adı
Yapıbozum ve Pragmatizm
ISBN
9789750521171
Orijinal Adı
Deconstruction and Pragmatism
Yayın No
İletişim - 2406
Dizi No
Politika - 154
Alan
Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
144 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
125 gr
Baskı
1. baskı - Aralık 2016
Yazar
Simon Critchley, Jacques Derrida, Ernesto Laclau, Richard Rorty
Derleyen
Chantal Mouffe
Çeviren
Tuncay Birkan
Editör
Kerem Ünüvar
Dizi Kapak Tasarımı
Utku Lomlu
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Emre Bayın
Cilt
Güven Mücellit
Baskı
Ayhan Matbaası

Simon Critchley

The University of Essex’de felsefe okutmanıdır ve 2004 yılından beri New York’taki New School for Social Research’de felsefe alanında ders vermektedir. The Ethics of Deconstruction; Very Little... Almost Nothing; The Book of Dead Philosophers adlı kitapların yazarı ve Re-Reading Levinas; Deconstructive Subjectivities; Blackwell’s Companion to Continental Philosophy; Emmanuel Levinas: Basic Philosophical Writings ve Stay Illusion: The Hamlet Doctrine (Jamieson Webster ile birlikte) adlı kitapların editörlerindendir.


Jacques Derrida

(1930-2004) Paris’teki École des Hautes Études en Sciences Sociales’de uzun dönem araştırma direktörlüğü yaptı. Başlıca yapıtları arasında La voix et le phénomène; L’écriture et la différence; De la grammatologie; La dissémination; Marges de la philosophie; La carte postale; Les spectres de Marx sayılabilir.


Ernesto Laclau

(1935-2014) The University of Essex’de siyaset bilimi profesörüydü. Eserleri arasında New Reflections on the Revolutions of Our Time; Emancipation(s); On Populist Reason; The Rhetorical Foundations of Society ve (Chantal Mouffe’la birlikte) Hegemony and Socialist Strategy sayılabilir. The Making of Political Identities adlı derlemenin editörlüğünü yapmıştır.


Richard Rorty

(1931-2007) The University of Virginia’da insan bilimleri profesörü olarak görev yaptı. Başlıca yapıtları arasında Philosophy and the Mirror of Nature; Consequences of Pragmatism; Essays on Heidegger and Others; Objectivity, Relativism and Truth; Contingency, Irony and Solidarity ve Philosophy and Social Hope sayılabilir.


Chantal Mouffe

Westminster Üniversitesi’nde politika teorisi profesörüdür. Radikal demokrasi üzerine yazdıkları ve hegemonyayı kendine özgü kavrayışı akademik mecralarda hararetli tartışmalara neden olmuştur. Podemos, Boyun Eğmeyen Fransa gibi siyasal hareketlerin benimsediği sol popülist stratejinin önde gelen kuramcılarından biridir. Önde gelen yapıtları: The Return of the Political (Siyasetin Dönüşü, Epos Yayınları), Ernesto Laclau’yla birlikte yazdıkları Hegemony and Socialist Strategy (Hegemonya ve Sosyalist Strateji: Radikal Demokratik Bir Politikaya Doğru, İletişim Yayınları), The Democratic Paradox (Demokratik Paradoks, Epos Yayınları), On The Political (Siyasal Üzerine, İletişim Yayınları) ve Agonistics (Dünyayı Politik Düşünmek: Agonistik Siyaset, İletişim Yayınları). Ayrıca Dimensions of Radical Democracy: Pluralism, Citizenship, Community (Londra:Verso) ve The Challenge of Carl Schmidt (Carl Schmidt’in Meydan Okuması, İletişim Yayınları) başlıklı derlemelerin editörlüğünü yapmıştır.Etiketler: #pragmatizm, #yapıbozum