Chantal Mouffe

Westminster Üniversitesi’nde politika teorisi profesörüdür ve Paris’teki Collège International de Philosophie’nin üyesidir. Radikal demokrasi üzerine yazdıkları ve hegemonyayı kendine özgü kavrayışı akademik mecralarda hararetli tartışmalara neden olmuştur. Son kitabı For a Left Populism (2018) popülizm tartışmalarına ana-akımın dışında bir dahil oluşun sonucu olmakla birlikte, eski çalışmalarındaki tezlerinin yeniden gözden geçirilmesi bakımından da önem taşır. Başlıca yapıtları arasında şunlar bulunur: The Return of the Political (Siyasetin Dönüşü, Epos Yayınları), Ernesto Laclau’yla birlikte yazdıkları Hegemony and Socialist Strategy (Hegemonya ve Sosyalist Strateji: Radikal Demokratik Bir Politikaya Doğru, İletişim Yayınları), The Democratic Paradox (Demokratik Paradoks, Epos Yayınları), On The Political (Siyasal Üzerine, İletişim Yayınları) ve Agonistics (Dünyayı Politik Düşünmek: Agonistik Siyaset, İletişim Yayınları). Dimensions of Radical Democracy: Pluralism, Citizenship, Community adlı derlemenin editörlüğünü de yapmıştır.