Enzo Traverso

1957, İtalya doğumlu Traverso, Cenova Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra 1989 yılında École des Hautes Études en Sciences Sociales’den (EHESS) doktora derecesini aldı. Uzun yıllar Fransa’da çeşitli üniversitelerde siyaset bilimi dersleri verdi. 2013 yılından beri Cornell Üniversitesi Tarih Bölümü’nde profesör olarak görev yapıyor. 20. yüzyıl Avrupa entelektüel ve siyasal tarihiyle ilgili çalışmalarıyla tanınıyor. Çok sayıdaki eserinden Türkçeye çevrilenler şunlardır: Geçmişi Kullanma Klavuzu. Tarih, Bellek, Politika (Versus, 2009), Yahudi Meselesi ve Marksistler (Yazın, 2011), Savaş Alanı Olarak Tarih: 20. Yüzyılın Zorbalıklarını Yorumlamak (Ayrıntı, 2013), Yahudi Modernitesinin Sonu: Muhafazakâr Bir Dönüm Noktasının Tarihi (Ayrıntı, 2016).