Uluslararası İlişkiler Teorileri
ISBN
9789750526893

2. Basım 1. baskı - Haziran 2019
694 sayfa


60,00 TL
48,00 TL

Uluslararası İlişkiler Teorileri

Ramazan Gözen (Der.)

Uluslararası İlişkiler Teorileri, uzun bir süre idealizm ve realizm ekolleri arasında sıkışarak bilgi ve analiz üretmeye çalışan bir akademik disiplinin, sosyal bilimlerin diğer dallarıyla etkileşerek kendi teorik araçlarını nasıl çeşitlendirebileceğini, analitik çerçevesini nasıl zengin bir literatür üzerinden kurabileceğini gösteren makaleleri bir araya getiriyor.

Uluslararası ilişkiler, 20. yüzyılın başından günümüze ulus-devletlerin sayısının ve siyasi etkinliklerinin artması nedeniyle önemli bir akademik disiplin haline geldi. Ulus-devletlerin birbirleriyle yaşadıkları yerel, bölgesel ve küresel sorunların ve bu sorunlara karşı üretilecek çözümlerin ele alındığı bir disiplin olmanın yanı sıra kendi teorisini de kuran bir disiplin olmanın avantajlarını ve dezavantajlarını yaşadı. Çeşitli pakt, uzlaşma, ittifaklar kadar çatışma, ayrışma ve kamplaşmalar hususunda da bir akademik disiplin olarak ulusal çıkarlarla akademik objektiflik arasında kimi zaman bocalayan konumlar edinebildi.

Uluslararası İlişkiler Teorileri, uzun bir süre idealizm ve realizm ekolleri arasında sıkışarak bilgi ve analiz üretmeye çalışan bir akademik disiplinin, sosyal bilimlerin diğer dallarıyla etkileşerek kendi teorik araçlarını nasıl çeşitlendirebileceğini, analitik çerçevesini nasıl zengin bir literatür üzerinden kurabileceğini gösteren makaleleri bir araya getiriyor. Bu metinler, uluslararası ilişkiler disiplininin, sadece reel politiği analiz eden bir disiplin olmasının önüne geçen; devletlerin çıkarlarına odaklı basit bir okumayı yetersiz bulan; uluslararası kurumlar kadar devlet-dışı aktörlerin, sivil ve demokratik siyasetin küresel etkilerini de hesaba katan ve sosyal bilimlerin diğer disiplinleriyle “teori”yi paylaşmayı başarabilen bir perspektifin imkânlarını etraflı bir şekilde ortaya koyuyor.

Farklı üniversitelerden akademisyenlerin, Gonca Biltekin, Mehmet Evren Eken, Yelda Erçandırlı, Ramazan Erdağ, Eyüp Ersoy, Ramazan Gözen, Volkan İpek, Tuncay Kardaş, Mustafa Küçük, Tarık Oğuzlu, Mehmet Akif Okur, Hakan Övünç Ongur, Çağlar Oyman, Burak Bilgehan Özpek, Mustafa Serdar Palabıyık, Faruk Yalvaç, Başak Yavçan’ın katkılarıyla…Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.

Kitapta yer alan bölümler
Uluslararası İlişkilerde Teori Kavramı ve Temel Teorik Tartışmalar
İdealizm
Liberalizm ve Uluslararası İlişkiler
Realizm
Uluslararası Siyasal Teori
İngiliz Okulu
Uluslararası İlişkilerde Marksist Yaklaşımlar
Uluslararası İlişkilerde Eleştirel Teori
Uluslararası İlişkilerde Sosyal İnşacılık
Postyapısalcılık ve Uluslararası İlişkiler
Postkolonyal Teori ve Uluslararası İlişkiler
Feminizm, Maskülinite ve Uluslararası İlişkiler Teorisi: Uluslararası Siyasetin Toplumsal Cinsiyeti
Yeşil Teori
Özgün Teori İnşası ve Batı-Dışı Uluslararası İlişkiler Teorileri
Kitabın Adı
Uluslararası İlişkiler Teorileri
ISBN
9789750526893
Kapak
Hashimoto Sadahide, “Picture of People of the Five Nations Walking Line”, 1861
Yayın No
İletişim - 2078
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 347
Alan
Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
694 sayfa
En
150 mm
Boy
215 mm
Ağırlık
701 gr
Baskı
2. Basım 1. baskı - Haziran 2019
Derleyen
Ramazan Gözen
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Remzi Abbas
Dizin
Merve Öztürk, Ayla Karadağ
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Ramazan Gözen

A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Lisans, Reading Üniversitesi (İngiltere) Avrupa ve Uluslararası Çalışmalar Bölümü’nden Yüksek Lisans, Reading Üniversitesi Siyaset Bölümü’nden Doktora derecelerini aldı. 1998’de Doçent, 2006’da Profesör oldu. Halen Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Yayımlanmış kitapları: 

Amerikan Kıskacında Dış Politika: Körfez Savaşı, Turgut Özal ve Sonrası, Liberte Yayınları, Ankara, 2000; (Şaban Çalış ve İhsan Dağı ile birlikte der.) Türkiye’nin Dış Politika Gündemi, Liberte Yayınları, Ankara, 2001; Turkey’s Delicate Position between NATO and the ESDP, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi, Ankara, 2003; Uluslararası İlişkiler Sonrası: Çoğulculuk, Küreselleşme ve 11 Eylül, Alfa Yayınları, İstanbul, 2004; Türk Dış Politikası Barış Vizyonu, Palme Yayınları, Ankara, 2006; İmparatorluktan Küresel Aktörlüğe Türkiye’nin Dış Politikası, Palme Yayınları, Ankara, 2009; (Mehmet Bulut ve Elif Nuroğlu ile birlikte der.) East-West Relations: Turkish and Bosnian Perspectives, International University of Sarajevo Publications, Sarajevo, 2009; (der.) Amerikan Dış Politikası, Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, 2012. Türk dış politikası, uluslararası ilişkilere giriş, uluslararası ilişkiler teorileri, Avrupa Birliği, Ortadoğu, ABD siyaseti ve dış politikası dersleri vermektedir