Mustafa Küçük

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Lisans, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Yüksek Lisans, Wales-Aberystwyth Üniversitesi Uluslararası Politika Bölümü’nden Doktora derecelerini aldı. 2009 yılında Yardımcı Doçent olan Küçük, halen Ege Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir. Uzmanlık ve akademik çalışma alanları arasında uluslararası ilişkiler teorileri, uluslararası politik ekonomi, dış politika analizi ve Ortadoğu siyaseti yer almaktadır. Bu alanlarda dersler veren Mustafa Küçük’ün uluslararası ilişkiler teorileri ve uluslararası politik ekonomi konularında yayınları bulunmaktadır.