Devlet, Sistem ve Kimlik
ISBN
9789754705560

15. baskı - Eylül 2016
311 sayfa


37,00 TL
29,60 TL

Devlet, Sistem ve Kimlik

Uluslararası İlişkilerde Temel Yaklaşımlar
Atila Eralp (Der.)

Soğuk Savaş döneminin sona ermesi, klasik anlamıyla uluslararası ilişkileri altüst ederken, uluslararası ilişkiler kavramı üzerine de yeni tartışmalar başlattı. Devlet, Sistem ve Kimlik sözkonusu tartışmalara katkı niteliğindeki çalışmalardan oluşan önemli ve "yeni" bir derleme. Atila Eralp, İhsan Dağı, Fuat Keyman, Necati Polat, Oktay Tanrısever, Faruk Yalvaç ve Nuri Yurdusev'in makaleleriyle...

Soğuk Savaş döneminin sona ermesi, klasik anlamıyla uluslararası ilişkileri altüst ederken, uluslararası ilişkiler kavramı üzerine de yeni tartışmalar başlattı. Devlet, Sistem ve Kimlik sözkonusu tartışmalara katkı niteliğindeki çalışmalardan oluşan önemli ve "yeni" bir derleme. Atila Eralp, İhsan Dağı, Fuat Keyman, Necati Polat, Oktay Tanrısever, Faruk Yalvaç ve Nuri Yurdusev'in makaleleriyle...

Kitapta yer alan bölümler
‘Uluslararası İlişkiler’ Öncesi
Uluslarası İlişkiler Disiplininin Oluşumu: İdealizm- Realizm Tartışması
Yöntem Sorunu: Gelenekselcilik- Davranışsalcılık Tartışması
Uluslararası İlişkiler Kuramında Yapısalcı Yaklaşımlar
Normatif Yaklaşımlar: Adalet, Eşitlik ve İnsan Hakları
Eleştirel Düşünce: İletişim, Hegomanya, Kimlik/fark
Post-Yapısalcı Yaklaşımlar
Kitabın Adı
Devlet, Sistem ve Kimlik
Alt Başlık
Uluslararası İlişkilerde Temel Yaklaşımlar
ISBN
9789754705560
Yayın No
İletişim - 374
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 59
Alan
Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
311 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
257 gr
Baskı
15. baskı - Eylül 2016 (1. baskı - Ekim 1996)
Derleyen
Atila Eralp
Kapak
Ümit Kıvanç
Dizgi
Remzi Abbas
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Sait Kızılırmak
Baskı
Sena Ofset
Cilt
Sena Ofset

Atila Eralp

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1972 yılında mezun olduktan sonra ABD’nin Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans ve doktora yapmıştır. ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesidir. Uluslararası İlişkiler Kuramı, Avrupa Entegrasyonu, Avrupa Birliği - Türkiye İlişkileri konularında dersler vermekte ve araştırmalar yapmaktadır. Prof.Dr. Atila Eralp’in bu konularda yurtiçi ve yurtdışı kitap ve dergilerde yayınlanmış çalışmaları bulunmaktadır.Atila Eralp (Der.)

Tüm Atila Eralp kitaplarını görmek için tıklayınız.