Eyüp Ersoy

Bilkent Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden lisan derecesini aldı. Aynı bölümde yüksek lisans eğitimine devam etti. Türkiye-Çin Askerî İlişkileri (USAK Yayınları, 2008) başlıklı yüksek lisans tezi, İngilizce olarak basıldı. Yüksek lisans eğitiminden sonra Şam Üniversitesi, Yabancılar İçin Arapça Enstitüsü’nde Arapça eğitimi aldı. Halen, Bilkent Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Türkiye-Orta Doğu İlişkileri alanında doktora tez çalışmalarına devam etmektedir ve aynı zamanda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde araştırma görevlisidir. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nce yıllık olarak düzenlenen ‘Ankara Uluslararası İlişkiler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu’nun eş-direktörlüğünü yapmaktadır. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu’nda (USAK) kıdemli araştırmacı olarak çalışmalarını sürdürmektedir ve USAK’ın yayınladığı uluslararası hakemli bir dergi olan Uluslararası Hukuk ve Politika (UHP) dergisinin yardımcı editörlüğünü sürdürmektedir. Akademik çalışma alanları, uluslararası ilişkilerde güç/nüfuz politikaları, uluslararası ilişkiler ve zihniyet, uluslararası ilişkiler ve kimlik, uluslararası ilişkiler ve din ile Ortadoğu siyasetidir. Türkçe ve İngilizce olmak üzere, ulusal ve uluslararası çok sayıda makalesi bulunmaktadır. İngilizce, Fransızca, Farsça ve Arapça bilmektedir.