Çağlar Oyman

2012 yılında İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Lisans öğrenimi boyunca ‘Bilkent Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu’ gibi öğrenci kulüplerinde aktif çalışmalarda bulundu. Buna ek olarak, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Başkanlığı, Türk Ulusal Ajansı Eylem 1.3 Gençlik Projeleri kapsamında “Kampüste Demokrasi” isimli projede görev aldı. Şu an Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisans yapmaktadır.Uluslararası ilişkiler teori çalışmalarına, özel olarak ise İngiliz Okulu ve eleştirel düşünceye ilgi duymaktadır. Şu an tez aşamasında olup, tez çalışmasını da Marksist tarihsel sosyolojinin yöntemsel etkisi altında; devletler sistemi ve kapitalizm arasındaki ilişkinin jeopolitik dinamiklerinin analizi üzerine şekillendirmektedir.