Mehmet Akif Okur

Boğaziçi Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Lisans, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini aldı. 2010 yılında Uluslararası İlişkiler Doçenti unvanını kazandı. Halen Gazi Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Ankara Strateji Enstitüsü’ndeki çalışmalarının yanı sıra Gazi Üniversitesi Orta Asya ve Ortadoğu Araştırmaları Merkezi’nin de müdürlüğünü yürütmektedir. Okur’un (Burcu Bostanoğlu ile birlikte) Uluslararası İlişkilerde Eleştirel Kuram, Hegemonya, Medeniyetler ve Robert W. Cox, İmge Kitabevi, Ankara, 2010; Yeni Çağın Eşiğinden Avrasya’nın Kalbine Bakmak, Tarihten Günümüze Orta Asya’nın jeopolitiği Üzerine Düşünceler, Yesevi Üniversitesi Yayınları, 2011; Emperyalizm, Hegemonya, İmparatorluk: Tarihsel Dünya Düzenleri ve Irak’ın İşgali, Ötüken, İstanbul, 2012 kitaplarının yanı sıra çok sayıda yayınlanmış makalesi bulunmaktadır. Doç. Dr. Mehmet Akif Okur, Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Kara Harp Okulu, Polis Akademisi ve Turgut Özal Üniversitesi’nde Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeylerinde Uluslararası İlişkiler Teorileri, Uluslararası Politik Ekonomi, Strateji ve Güvenlik, ABD-Ortadoğu İlişkileri, Ortadoğu ve Güvenlik, Uluslararası İlişkilerde Asya-Pasifik, Uluslararası Örgütler derslerini vermiştir/vermektedir.