Ramazan Erdağ

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden Lisans, Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2008 yılında Yüksek Lisans ve 2011 yılında Doktora derecelerini aldı. 2012 yılından itibaren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Türk dış politikası, uluslararası güvenlik, Türk siyasal hayatı derslerini vermektedir.