Mehmet Evren Eken

Kırıkkale Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladığı Lisans çalışmalarının ardından sırasıyla Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Techniche Universitat Chemnitz, School of Oriental and African Studies ve Sussex Üniversitesi’nde Sanat Tarihi, Sosyoloji, Jeopolitik ve Uluslararası İlişkiler alanlarında lisansüstü çalışmalarına devam etmiştir. Hâlen Londra Üniversitesi, Royal Holloway kolejindeki Coğrafya Bölümü’nde doktora öğrencisi olarak akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Temel ilgi alanları arasında Toplumsal Teori, Uluslararası İlişkiler Teorileri, Eleştirel Jeopolitik, Savaş Çalışmaları ve Görsel Kültür bulunmaktadır.