Hollanda Altın Çağı'nda Sanat ve Ticaret
Çeviri
Taciser Belge

ISBN
9789750514159

1. baskı - Ocak 2014
205 sayfa


30,00 TL
24,00 TL

Hollanda Altın Çağı'nda Sanat ve Ticaret

Michael North

Michael North bu kitabında Hollanda Altın Çağı’nın ekonomik ve toplumsal yapısını ve ticarileşmenin sanat alanı üzerindeki etkilerini araştırıyor. Dönemin özel ve kamusal sanat koleksiyonlarını analiz ederek, sanat eserlerinin Hollanda toplumunda nasıl bir işlev gördüğünü gözler önüne seriyor. Sergileri, eser satışlarını, müzayedeleri ve koleksiyonculuk pratiklerini inceleyerek bu dönem Hollanda sanatının (ve Batı sanat piyasasının) ekonomik ve toplumsal tarihini ortaya koyuyor.

17. yüzyılda Hollanda, ticarette elde ettiği başarılarla büyük bir ekonomik güce sahip olur. “Altın Çağ” olarak adlandırılan bu dönemde ülke, Avrupa’da okur-yazar oranının ve sanat üretiminin en yüksek olduğu yerdir: Yılda 70 bin resim üretilmektedir ve tablolar başlı başına bir mübadele aracına dönüşmüştür. Sanatın hâlâ büyük ölçüde aristokrasinin himayesinde ve aristokrasi için üretildiği diğer Batı ülkelerinin aksine, Hollanda’da sanat artık yeni serpilen tüccar orta sınıf için üretilir; himaye sisteminin yerini ticari “sanat piyasası”, hamilerin yerini ise sanat simsarları alır. 

 
Michael North bu kitabında Hollanda Altın Çağı’nın ekonomik ve toplumsal yapısını ve ticarileşmenin sanat alanı üzerindeki etkilerini araştırıyor. Dönemin özel ve kamusal sanat koleksiyonlarını analiz ederek, sanat eserlerinin Hollanda toplumunda nasıl bir işlev gördüğünü gözler önüne seriyor. Sergileri, eser satışlarını, müzayedeleri ve koleksiyonculuk pratiklerini inceleyerek bu dönem Hollanda sanatının (ve Batı sanat piyasasının) ekonomik ve toplumsal tarihini ortaya koyuyor. 
 
Hollanda Altın Çağı’nda Sanat ve Ticaret sanat tarihi kadar sanat sosyolojisinin de kılavuzlarından biridir.
 
Johannes Vermeer, İnci Küpeli Kız, 1665. 
 
 


Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.
Kitabın Adı
Hollanda Altın Çağı'nda Sanat ve Ticaret
ISBN
9789750514159
Orijinal Adı
Das Goldene Zeitalter Kunst und Kommerz in der niederländischen Malerei des 17.Jahrhunderts
Yayın No
İletişim - 1949
Dizi No
Sanat Hayat - 29
Alan
Tarih, Sanat
Sayfa Sayısı
205 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
201 gr
Baskı
1. baskı - Ocak 2014
Yazar
Michael North
Çeviren
Taciser Belge
Dizi Editörü
Ali Artun
Yayına Hazırlayan
Elçin Gen
Kapak Tasarımı
Özlem Özkal, Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Asude Ekinci
Dizin
Elçin Gen
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Michael North

Michael North (1954) Giessen’de tarih ve Slav dilleri eğitimi almış; Hamburg, Kiel, Bielefeld ve Rostock üniversitelerinde ders vermiştir. 1995’ten beri Ernst Moritz Arndt University Greifswald’da profesör ve Modern Tarih Bölümü Başkanı’dır. Yayınlanan diğer kitapları: Das Geld und seine Geschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart (Münih 1994), La storia del denaro (Asti 1998), From the North Sea to the Baltic: Essays in Commercial, Monetary and Agrarian History, 1500-1800 (Aldershot 1996), Geschichte der Niederlande (Münih 1997, 2003, 2007),Cultural Exchange between Western Europe and the Baltic Region in the Early Modern Period [Martin Krieger’le birlikte yayına hazırladı] (Köln-Viyana 2004), Material Delight and the Joy of Living: Cultural Consumption in Germany in the Age of Enlightenment(Aldershot 2008), Artistic and Cultural Exchanges between Europe and Asia, 1400-1900 (Surrey 2010), Geschichte der Ostsee. Handel und Kulturen (Münih 2011), The Expansion of Europe, 1250-1500(Manchester 2012).