ISBN
9771300931431
255 sayfa
Toplum ve Bilim'in 143. sayısının dosya konusu: Marjinallik, Azlık ve Direniş
Kitapta yer alan bölümler
Türkiye’de orta üst sınıf laik ve muhafazakâr kimliklerin babalık deneyimleri üzerinden irdelenmesi: Benzerlikler, farklılıklar, önyargılar ve mesafeler Fatma Umut Beşpınar, L. Zeynep Beşpınar
Kürtaj ve maduniyet: Dört kadının öyküsü Yasemin Antik
Temiz düşünce, pis imge: “Bakışımız hâlâ var”ken... Gülsüm Depeli
Direniş siyaseti: Direnme hakkı ve siyasal direniş Onur Bilginer
Ötekileştirme mekanizmasının kurulumunda marjinallik ve azlık Erhan Özşeker
Çatışmaların barışçıl bir çözüme kavuşturulma imkânı: Konsensüsün metafizik-sonrası temelleri Özgür Soysal
Komplo zihniyetinin dilsel stratejileri: Muhafazakâr basının Gezi Parkı haberlerindeki komplo söylemi üzerine bir analiz Yurdagül Bezirgan Arar
Doğanın metalaştırılması Aykut Çoban
Parçalı Coğrafyaların Yekpare Anlatıları Kaner Atakan Türker
Kitabın Adı Toplum ve Bilim (Sayı: 143)
ISBN 9771300931431
Yayın No İletişim - 0
Dizi Dizi Dışı - 0
Sayfa 255 sayfa
En 160 mm
Boy 230 mm
Ağırlık 309 gr
Baskı 1. baskı - Mart 2018
Kapak Suat Aysu, Ümit Kıvanç, Ali Artun
Baskı ve Cilt Sena Ofset