Toplum ve Bilim (Sayı: 143)
ISBN
9771300931431

1. baskı - Mart 2018
255 sayfa


14,85 TL
11,88 TL

Toplum ve Bilim (Sayı: 143)

Toplum ve Bilim'in 143. sayısının dosya konusu: Marjinallik, Azlık ve Direniş

Derginin web sitesi için: https://www.toplumvebilim.com/public/default.aspxKitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.

Kitapta yer alan bölümler
Türkiye’de orta üst sınıf laik ve muhafazakâr kimliklerin babalık deneyimleri üzerinden irdelenmesi: Benzerlikler, farklılıklar, önyargılar ve mesafeler
Kürtaj ve maduniyet: Dört kadının öyküsü
Temiz düşünce, pis imge: “Bakışımız hâlâ var”ken...
Direniş siyaseti: Direnme hakkı ve siyasal direniş
Ötekileştirme mekanizmasının kurulumunda marjinallik ve azlık
Çatışmaların barışçıl bir çözüme kavuşturulma imkânı: Konsensüsün metafizik-sonrası temelleri
Komplo zihniyetinin dilsel stratejileri: Muhafazakâr basının Gezi Parkı haberlerindeki komplo söylemi üzerine bir analiz
Doğanın metalaştırılması
Parçalı Coğrafyaların Yekpare Anlatıları
Kitabın Adı
Toplum ve Bilim (Sayı: 143)
ISBN
9771300931431
Yayın No
İletişim - 0
Dizi No
Dizi Dışı - 0
Sayfa Sayısı
255 sayfa
En
160 mm
Boy
230 mm
Ağırlık
309 gr
Baskı
1. baskı - Mart 2018
Kapak
Suat Aysu, Ümit Kıvanç, Ali Artun
Baskı ve Cilt
Sena Ofset