Küresel Siyasete Giriş
ISBN
9789750516214

3. baskı - Mart 2018
581 sayfa


54,00 TL
43,20 TL

Küresel Siyasete Giriş

Uluslararası İlişkilerde Kavramlar, Teoriler, Süreçler

Türkiye’deki farklı üniversitelerden genç kuşak akademisyenlerin ortak ürünü olan bu çalışma, üniversite öğrencileri için bir kaynak kitap olmasının yanında, uluslararası ilişkilerin küresel siyasete dönüşüm serüvenini izlemek isteyen bütün okurlara keyifli bir yolculuk imkânı sunuyor

Etrafımızdaki dünyanın ve onun bilgisinin büyük bir hızla dönüşüme uğradığı bir dönemde yaşıyoruz. Bir önceki yüzyıla ait bütün bilgilerimiz hızla geçersizleşiyor, sosyal bilimlerin içindeki disiplinlerarası ayrımlar bulanıklaşıyor. Uluslararası göç, küresel ekonomik krizler, küresel çevre sorunları, enerji krizleri, ulusüstü oluşumların derinleşmesi, savaşın yeni biçimleri uluslararası ilişkiler disiplinini kuran ve onu diğer disiplinlerden ayıran, içerisi ile dışarısı arasındaki ayrımın geçerli olmadığı iddialarının yaygınlaşmasına yol açıyor. Hukuksal bir statü olarak egemenlik korunmaya devam etse de bütün bu sözü edilen dönüşümler egemenliğin siyasal bir kapasite olarak dönüşmesine neden oluyor. Ekonomiden siyasete, yönetimden idari yapılanmaya, insan haklarından çevre sorunlarına, kuvvet kullanmadan cezai yargıya, spordan kültüre, bilim-sanattan eğitime kadar neredeyse tüm alanlarda yeni ilke ve kurallar getirmeye başlayan küresel hukuk, devletlerin sadece dış değil aslında iç egemenliklerinin de bir şekilde sınırlanması anlamına geliyor. 

Türkiye’deki farklı üniversitelerden genç kuşak akademisyenlerin ortak ürünü olan bu çalışma, üniversite öğrencileri için bir kaynak kitap olmasının yanında, uluslararası ilişkilerin küresel siyasete dönüşüm serüvenini izlemek isteyen bütün okurlara keyifli bir yolculuk imkânı sunuyor.

Kitabın internet sayfası için: www.kureselsiyaset.comKitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.

Kitapta yer alan bölümler
Egemenlik ve Vestfalyan Düzen
Uluslararası İlişkilerin Hukuku: Vestfalyan Sistemden Küreselleşmeye
Sosyal Bilimler Felsefesi ve Uluslararası İlişkiler Teorisi
Güç, Anarşi ve Realizm
Liberalizm, İşbirliği, Kollektif Güvenlik ve Neoliberal Kurumsalcılık
İnşacılık/Konstrüktivizm
Marksizm ve Eleştirel Teoriler
Batı Merkezcilik ve Postkolonyalizm
Uluslararası İlişkilerde Toplumsal Cinsiyet
Güvenlik, Güvenlik Çalışmaları ve Güvenlikleştirme
Uluslararası Savaş
Soğuk Savaş ve Sonrası Güvenlik Siyaseti
İç Çatışma: Nedenler, Mekanizmalar, Aktörler
Dış Politika Analizi
İnsan Haklarının Uluslararası Düzeyde Korunması
Uluslararası Örgütler
Küresel Üretim, Ticaret ve Finans
Kalkınma, Eşitsizlik ve Yoksulluk
Küresel Siyaset ve Çevre
Ulus-Devletlerde Vatandaşlık ve Kimlik
Küresel Hareketlilik ve Göç
Yerelleşme, Bölgeselleşme ve Bütünleşme
Küreselleşme, Kozmopolitanizm ve Post-Vestfalya Düzeni
Kitabın Adı
Küresel Siyasete Giriş
Alt Başlık
Uluslararası İlişkilerde Kavramlar, Teoriler, Süreçler
ISBN
9789750516214
Yayın No
İletişim - 2046
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 340
Alan
Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
581 sayfa
En
170 mm
Boy
240 mm
Ağırlık
752 gr
Baskı
3. baskı - Mart 2018 (1. baskı - Eylül 2014)
Editör
Evren Balta
Yayına Hazırlayan
Kerem Ünüvar
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Remzi Abbas
Dizin
Ayla Karadağ
Baskı ve Cilt
Sena Ofset