Herkesin Bildiği Sır: Dersim
ISBN
9789750507731

4. baskı - Temmuz 2018
640 sayfa


55,00 TL
44,00 TL

Herkesin Bildiği Sır: Dersim

Tarih, Toplum, Ekonomi, Dil ve Kültür
Şükrü Aslan (Der.)

Tunceli’nin hakiki/otantik adı Dersim, artık daha sık telaffuz ediliyor. Dersim adının değiştirilmesine, dahası yasaklı bir kelimeye dönüşmesine yol açan 1938 kıtali, bir zamandır Türkiye’nin gündeminde. Sadece coğrafyasıyla değil, özel kanunuyla, onyıllardır süren tedbirlerle “kapatılmış” Dersim, herkesin bildiği bir sır, aslında.

Bir eski öyküdür bileceksiniz

Masallardan kalmıştır Dersim
Ülkemin ortasında gizli
Yanık bir türküdür Dersim
Yıl otuz sekizdi dağlarda
İri ceviz ağaçları ve atım vardı
Belki bir gökyüzü savaşçısıydım
Bir arpa ekmeği kadar sıcaktı
Toprağım, karım ve çocuklarım
Oysa soğuk bir kuştur
Parıldar süngü
Bana niçin uzaksın düşündün mü?
Kurda kuşa dostluğumu
düşündün mü?
Bu sularda ölüm bile güzel
Sen hiç kurşunların anlamını düşündün mü? Yıl otuz sekizdi dağlarda İri ceviz ağaçları ve atım vardı Güneş ve sular ülkesinde orda Orda ki eski bir öyküdür Dersim
Kemal Burkay
 
Tunceli’nin hakiki/otantik adı Dersim, artık daha sık telaffuz ediliyor.
Dersim adının değiştirilmesine, dahası yasaklı bir kelimeye dönüşmesine yol açan 1938 kıtali, bir zamandır Türkiye’nin gündeminde. Sadece coğrafyasıyla değil, özel kanunuyla, onyıllardır süren tedbirlerle “kapatılmış” Dersim, herkesin bildiği bir sır, aslında.
Şükrü Aslan’ın hazırladığı kapsamlı derlemede, Tunceli’nin/Dersim’in sadece acılı tarihine değil, toplumsal yapısına, ekonomisine, ekolojisine, etno-dinsel mirasına, diline, müziğine, kültürüne, Almanya’daki Dersim diasporasına ilişkin yazılar da yer alıyor. Gündelik hayata ilişkin canlı gözlemlerle, Tunceli’de “büyümenin” ve nüfus cüzdanında “Tuncelili” yazmasının anlamı üzerine tanıklıklarla birlikte… Hüseyin Ağuiçenoğlu, Muzaffer Akın, Alişan Akpınar, Mikail Aslan, Şükrü Aslan, İmran Ayata, Sezen Bilir, Serhat Bozkurt, Kemal Burkay, Sema Buz, Hıdır Eren Çelik, Yücel Demirer, Namık Kemal Dinç, Ali Ekber Düzgün, Fuat Ercan, Harun Ercan, Serkan Erdoğan, Gülsün Fırat, Sabır Güler, Ali Haydar Gültekin, Azat Zana Gündoğan, Zeliha Hepkon, Hüseyin Irmak, Mesut Keskin, Muzaffer Oruçoğlu, M. Ali Sağlam, Dilek Soileau, Bahar Şimşek, Cemal Taş, Volga Hüseyin Sorgu Tekinoğlu, Beyza Üstün, Sibel Yardımcı, Özkan Yıldız, Murat Yüksel’in katkılarıyla…


Kitabın İçindekiler kısmı ve Şükrü Aslan'ın yazmış olduğu Sunuş yazısı için tıklayın.

Kitapta yer alan bölümler
Sunuş
Dersim- Tarih, Doğa, İnsan...
Dersim/Tunceli ve Celali kardeş şehirler
Kentin Bugünü: Ekonomik, Siyasal ve Demografik Görünüm
Kalbim Zeranik’te Kaldı
Dersimliyim: Biraz İçinden, Biraz Dışından
Dersim ve Biz
Hayatta Kaldığım Tek Ders’im
Alevilik Örneğinde İnanç- Etnik İlişkisi Üzerine Yapılan Tartışmalara Kısa Bir Bakış
Dersim’de Etnik Kimlik
Dersim Alevi Geleneğinde Bir Tarihsel Ocak: Ağuçanlar
Dersim Ve Egemene Direniş Mekanı Olarak Müzik
Müzik ve Kültürel Kökler Bağlamında Dersim Müziği
Zazaca Üzerine Notlar
Osmanlı Belgeleri’nde Dersim’e Dair Bazı Örnekler
16. yüzyılda Çemişgezek (Dersim) sancağının sosyal ve siyasal yapısı
Mazgirt Yakınlarındaki Kaleköy Kalesi’nden Dersim’in Uzak Tarihine Katkılar
2. Abdülhamit Dönemi Raporlarında ‘Dersim Sorunu’ ve Zihinsel Devamlılık
Koçkiri ve Dersim Kürt Hareketliliği:Koçgirli Alişer Efendi ve Nuri Dersimi’nin Rolüne Dair
Ulus-devletin Dersim’le teması
İktidarın Gör Dediği: 1935 Yılı Türk Basınında Tunceli Kanunu
Genel Nüfus Sayımı Verilerine Göre Dersim’de Kayıp Nüfus: 1927-1955
Memleket ve Garp Hikayeleri: 1938 Dersim Sürgünleri ile Bir Sözlü Tarih Çalışması
Sözlü Anlatılarda 1930’lu 1940’lı Yıllar ve Dersim’de Gündelik Hayat
1960’larda Tunceli/ Dersim Kent Mekanında Siyasal Eylemlik: Doğu Mitingleri
1970’li Yıllarda Tunceli/ Dersim’de Toplumsal Mücadeleler ve Dinamikleri
Munzur’a Vurulacak Altın Kelepçe Can Suyu Olacak mı?
Tunceli’de Maden Yataklarının Genel Görünümü ve Yatırım Olanakları
Tunceli/Dersim'de kadınların gündelik yaşam deneyimleri çerçevesinde toplumsal cinsiyet ve mekan ilişkisi
Toplumsal bir sorun ve kültürel bir çelişki olarak Dersim'de madde bağımlılığı
Almanya'da bir göçmen toplum: Dersimliler
Kitabın Adı
Herkesin Bildiği Sır: Dersim
Alt Başlık
Tarih, Toplum, Ekonomi, Dil ve Kültür
ISBN
9789750507731
Kapak
1930'lu yıllarda Dersim'in kız çocukları (Kalan Müzik Arşivi, Hasan Saltık)
Yayın No
İletişim - 1481
Dizi No
Memleket Kitapları - 15
Alan
Tarih
Sayfa Sayısı
640 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
511 gr
Baskı
4. baskı - Temmuz 2018 (1. baskı - Mayıs 2010)
Derleyen
Şükrü Aslan
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Editör
Tanıl Bora
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Begüm Güzel
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Şükrü Aslan

Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunudur. Aynı üniversitede “Kentsel Enformel Sektörler” konusunda yüksek lisans, “Toplumsal Hareketler” konusunda da doktora yaptı. Doktora tezi 1 Mayıs Mahallesi, 1980’den Önce Toplumsal Mücadeleler ve Kent adıyla İletişim Yayınları tarafından yayımlandı. (2004) Daha sonra İnşaat Mühendisleri Odası’nda yaptığı konferans konuşmaları Kent Üzerine Sosyolojik Düşünceler: Türkiye’de Son Otuz Yılda Kentsel Değişim Süreci adıyla kitaplaştırıldı (2007). Aslan’ın, Loic Gandais ve Mustafa Poyraz’la birlikte hazırladığı İstanbul varoşlarını ve Paris banliyölerini konu alan son kitabı Les Quartiers Popularires Et La Ville, Les Varoş d’İstanbul et Les Banliques Parisiennes adıyla Paris’te L’Harmattan Yayınevi tarafından yayımlandı (Mart, 2010). Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Aslan’ın, kent, toplumsal hareketler, göç ve kültür üzerine yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.