Tuncay Bilecen

Trakya’nın tam ortasında Tekirdağ’ın Yanıkağıl Köyü’nde doğdu. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek Lisans tezinde Balkan Savaşları sonrasında ortaya çıkan göç hareketlerinin Osmanlı iç siyasetine yansımalarını inceledi. Doktorasını Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde Birikim dergisi üzerine yazdığı tez ile tamamladı. Çeşitli gazete, dergi ve kitaplarda yazı ve makaleleri yayımlanmaktadır. “Halen” Kocaeli Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.