"Dünyada Van"
ISBN
9789750525834

1. baskı - Ocak 2019
472 sayfa


46,00 TL
36,80 TL

"Dünyada Van"

Nüfus, Etnisite, Tarih ve Toplum
Ercan Çağlayan (Der.)

Van, “Dünyada Van, ahirette iman” veya “Bu dünyada Van, öbür dünyada cennet” gibi özlü sözlerle methedilmiş bir diyar. Kadim bir medeniyet merkezi, bir geçit yeri, çok şeyler görmüş geçirmiş, kimlerin kimlerin yurt tuttuğu veya ağırlandığı bir belde. Bu derleme, Van’ı mümkün olduğunca çok cephesiyle tanımaya dönük bir çalışma.

Van, “Dünyada Van, ahirette iman” veya “Bu dünyada Van, öbür dünyada cennet” gibi özlü sözlerle methedilmiş bir diyar. Kadim bir medeniyet merkezi, bir geçit yeri, çok şeyler görmüş geçirmiş, kimlerin kimlerin yurt tuttuğu veya ağırlandığı bir belde. Bu derleme, Van’ı mümkün olduğunca çok cephesiyle tanımaya dönük bir çalışma. Tarih ve coğrafya… Gelmiş geçmiş ve kimisi kaybolmaya yüz tutan “kavimler”, hafızada Ermeniler… Etnik gruplaşmalar ve milliyetçilikler… Aşiretlerin karmaşık toplumsal gerçekliği… Dinsel hayat, Kürt medreseleri… İmparatorluğun çöküş dönemi ve Cumhuriyet tarihi boyunca gelişmeler… Devletin ve “büyük politikanın” etkileri… Bu etkiler altında yaşanan değişim ve dönüşümler… Kadınların toplumsal varoluş mücadelesi… Zorunlu göç ve mülteciler… Dengbêjlerden yerel basına, sinema kültürüne, edebiyata, kültürel hayat… Mutfak kültürü, “Van kahvaltısı”… Vanspor’un hazin hikâyesi…

Ercan Çağlayan’ın derlediği ve yazdığı kitapta Reşat Açıkgöz, Nevzat Ağçakaya, Ebru Akköprü, A. Semet Aydeniz, Suavi Aydın, Yakup Aykaç, Zikrullah Aykaç, Mehmet Baki Bilik, Şeyhmus Bingül, Aylin Çiçekli, Deniz Çifçi, Ferhat Çiftçi, Gözde Burcu Ege, Sinan Hakan, Mehmet Fatih Işık, Abdulaziz Kardaş, Ali Rıza Kılıç, Halil Kırbaç, Erdal Orman, Selda Öztürk, Engin Sarı, Mehmet Zeydin Yıldız ve Zehra Yılmaz’ın katkıları yer alıyor.Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.

Kitapta yer alan bölümler
Coğrafi özellikleriyle Van
Geç Osmanlı döneminde Van kentinde nüfus, etnisite ve yerleşme
Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında Van’da nüfus hareketleri (1915-1920)
1960 sonrası Van’da iskân politikaları: Dönerdere örneği
Van’ın değişen yüzleri: Kentte demografik dönüşümler ve Küresünniler
Van’da zorunlu göç, yoksulluk ve kente uyum
Yersiz ve yurtsuzlar: Van’da mülteci olmak
Tanzimat döneminde devlet ve aşiret: Van’da modernleşme çabaları ve aşiretler
Aşiretler ve iskân: Çatışmaları, devletle ilişkileri ve yerleşim örüntüsünün kalıcı değişimi bakımından 19. yüzyılda Van’da aşiret hareketleri ve sonuçları
İmparatorluğun çöküş döneminde Van: Van’da misyonerler ve konsolosluklar
Tarih ve hafıza: Van’da Ermenileri hatırlamak
Tek parti döneminde Van’da eğitim
Cumhuriyet bürokratlarının gözüyle Van (1935-1942)
Yerel basında ulus inşası: Van gazetesi örneği
Kürt coğrafyasında bir ilim, kültür ve edebiyat diyarı: Müküs
“Erdemin aydınlık ufkuna doğru”: Bilge Adamlar dergisi
Van’da Kürt milliyetçiliği ve siyasal hareketi
Van’da aşiret ve siyaset: Temsiliyet mi? Tutunma stratejisi mi?
Taşrada kadın olmak: Van örneği
Vanlı kadın dengbêj anlatıları: “Rağmen” şarkı söyleyen kadınlar
Van’da sinemalar ve sinemaya gitme deneyimi (1960-1980)
Van güzel, kahvaltı Van’da güzel
Doğudan batıya bir köprü: Vanspor
Kitabın Adı
"Dünyada Van"
Alt Başlık
Nüfus, Etnisite, Tarih ve Toplum
ISBN
9789750525834
Kapak
www.houshamadyan.org/home.html
Yayın No
İletişim - 2710
Dizi No
Memleket Kitapları - 35
Alan
Kentleşme, Çevre ve Ekoloji, Gezi ve Rehber
Sayfa Sayısı
472 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
392 gr
Baskı
1. baskı - Ocak 2019
Derleyen
Ercan Çağlayan
Editör
Tanıl Bora
Yayına Hazırlayan
İrfan Eroğlu
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Remzi Abbas
Cilt
Güven Mücellit
Baskı
Ayhan Matbaası

Ercan Çağlayan

1980 Bingöl doğumlu. İlk ve orta öğrenimini aynı şehirde tamamladı, Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde tarih alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecesi aldı. Başlıca ilgi alanları şehir tarihi, milliyetçilik, ulus-devlet, azınlıklar, Kemalist modernleşme ve maduniyet çalışmaları olan yazarın yazı, röportaj ve makaleleri Bilge Adamlar, Birikim, Milel ve Nihal, Radikal, Şarkiyat, Tarih Okulu, Turkish Studies, Vate ve Yeni Türkiye gibi gazete ve dergilerde yayımlandı. Çağlayan’ın Cumhuriyet’in Diyarbakır’da Kimlik İnşası (1923-1950) (İletişim Yayınları, 2014), Zazalar: Tarih, Kültür ve Kimlik (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2016) ve Kemalist Ulus-Devletin İnşası: Eğitim, Kültür, Mekân ve İskân Politikaları (Açılım Kitap, 2018) isimli yayımlanmış üç kitabı bulunmaktadır.