Balkanlar'ı Tahayyül Etmek
Çeviri
Dilek Şendil

ISBN
9789750501128

5. baskı - Ekim 2015
440 sayfa


Yakında

Balkanlar'ı Tahayyül Etmek

Maria Todorova

Maria Todorova Balkanlar'ı Tahayyül Etmek'e çarpıcı bir giriş cümlesiyle başlıyor: "Batı kültüründe bir hayalet geziniyor: Balkanlar hayaleti." Bu kitap, bir anlamda bu "hayalet"in nasıl oluşturulup kullanıldığının, hangi işlevleri yerine getirdiğinin derinlemesine açıklanmasından oluşuyor. Todorova'ya göre, Balkanlar etrafında inşa edilen söylem, "Batı"nın kendine ilişkin imgesinin kurulmasında da kritik bir rol oynuyor.

Maria Todorova Balkanlar'ı Tahayyül Etmek'e çarpıcı bir giriş cümlesiyle başlıyor: "Batı kültüründe bir hayalet geziniyor: Balkanlar hayaleti." Bu kitap, bir anlamda bu "hayalet"in nasıl oluşturulup kullanıldığının, hangi işlevleri yerine getirdiğinin derinlemesine açıklanmasından oluşuyor. Todorova'ya göre, Balkanlar etrafında inşa edilen söylem, "Batı"nın kendine ilişkin imgesinin kurulmasında da kritik bir rol oynuyor. "Doğu"dan farklı bir damgalanmaya maruz kalan Balkanlar, Batı'nın kendi içindeki ötekiyi temsil ediyor. Batı içindeki farklılıklara da duyarlı olan yazar, homojen bir "Batı" kavrayışına karşı çıkıyor, çeşitli Batı uluslarının Balkan tahayyüllerindeki ortak noktaların yanı sıra değişik (ve zaman içinde değişen) vurguları da inceliyor. Todorova, inanılmaz derecede zengin bilgi birikimiyle, yarımadaya ilişkin olarak dışarıdan bakışla yaratılan çok çarpıcı imgelerin tarihini sunmakla yetinmiyor, ayrıca çeşitli Balkan uluslarının içeriden bakışlarını da araştırıyor, hatta bu konuya öncelik veriyor. Söz konusu ulusların kimliklerinde Balkanlı olmanın ne ölçüde önemli bir yer tuttuğunu araştırıyor. Örneğin, Balkanlar bir Osmanlı mirası olmasına rağmen, Türk ulusal kimliğini kuran çeşitli ikili karşıtlıklar içinde Balkanlı olmanın neden marjinal bir konumda kaldığını inceliyor. Belki de, kitabın en göz kamaştırıcı yönü, bütün somut sorunları ve değerlendirmeleri, çok incelikli kuramsal tartışmalarla temellendirmesi. Balkanlar'ı Tahayyül Etmek, pek çok açıdan klasik sayılan, önemi tartışılmayan bir başyapıt.
Kitabın Adı
Balkanlar'ı Tahayyül Etmek
ISBN
9789750501128
Orijinal Adı
Imagining the Balkans
Yayın No
İletişim - 872
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 137
Alan
Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
440 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
352 gr
Baskı
5. baskı - Ekim 2015 (1. baskı - Mart 2003)
Yazar
Maria Todorova
Çeviren
Dilek Şendil
Kapak
Utku Lomlu
Editör
Tansel Güney
Dizin
M. Cemalettin Yılmaz
Dizgi
Hasan Deniz
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Elçin Gen
Baskı
Sena Ofset
Cilt
Sena Ofset

Maria Todorova

Doktora derecesini Sofya Üniversitesi'nden almış, çeşitli Avrupa ve Amerika üniversitelerinde öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Şu anda İllinois Üniversitesi'nde tarih profesörü olarak görev yapmaktadır. 19. ve 20. yüzyılda Bulgaristan ve Balkanlar'da tarihyazımı, tarihsel demografi, sosyal ve kültürel tarih üzerine çeşitli akademik yayınlarda makaleleri çıkan Maria Todorova'nın başlıca kitapları şunlardır: Imagining the Balkans (Oxford University Press, 1977), Balkan Family Structure and the European Pattern: Demographic Developments in Ottoman Bulgaria (American University Press, 1987), İngiltere, Rusya ve Tanzimat (Rusça, Moskova, 1983; Bulgarca, Sofya, 1980), Tarih Üzerine Tarihçiler (Bulgarca, Sofya, 1988), Balkan Tarihi için Seçilmiş Kaynaklar (Bulgarca, Sofya, 1977).