21. Yüzyılda Karl Polanyi’yi Okumak
Çeviri
Azer Kılıç

ISBN
9789750507014

2. baskı - Mart 2016
357 sayfa


40,00 TL
32,00 TL

21. Yüzyılda Karl Polanyi’yi Okumak

Bir Siyasi Proje Olarak Piyasa Ekonomisi
Kaan Ağartan (Der.), Ayşe Buğra (Der.)

Polanyi’nin ilkel ve antik ekonomiler üzerine yapılmış antropolojik araştırmaların bulgularından yararlanarak 19. yüzyıl piyasa ekonomisini karşılaştırmalı tarihsel bir perspektifle ele aldığı çalışmalarında merkezî sorun bellidir: Toplumun, piyasa mantığına siyasi iradeyi baltalayacak şekilde boyun eğmesi.

Polanyi’nin ilkel ve antik ekonomiler üzerine yapılmış antropolojik araştırmaların bulgularından yararlanarak 19. yüzyıl piyasa ekonomisini karşılaştırmalı tarihsel bir perspektifle ele aldığı çalışmalarında merkezî sorun bellidir: Toplumun, piyasa mantığına siyasi iradeyi baltalayacak şekilde boyun eğmesi. Ancak Polanyi sadece bir akademik figürden ibaret değildir; siyasi gündemi olan bir araştırmacı, karmaşık bir toplumda bireysel özgürlüğün temeli ile derinden ilgilenen, Marksist olmayan bir sosyalisttir. 

Polanyi piyasa ekonomisinin kendiliğinden ortaya çıkmış bir olgu olmadığını, aksine emek, toprak ve parayı meta olarak gösteren birtakım kurumsal değişiklikler aracılığıyla gerçekleştirilen bir “siyasi proje” olduğunu güçlü bir biçimde savunmuştur. İşte bu derleme de söz konusu metalaşma sürecinin günümüzdeki dinamiklerini inceliyor. Piyasa ekonomisinin “doğal” bir düzen olduğuna dair liberal algının etrafındaki gizem perdesini dağıtmaya odaklanıyor…

Ayşe Buğra, Manfred Bienefeld, Pat Devine, Hannes Lacher, Guy Standing, José Luis Rey Pérez, Bob Jessop, Gürol Irzık, Virginia Brown-Keyder, Frederic C. Deyo, Kaan Ağartan, Kevin Young, Maria Alejandra Caporale Madi, José Ricardo Barbosa Gonçalves’in kapsamlı makaleleriyle…
 Kitapta yer alan bölümler
Finans Diktatörlüğünün Muhafazası İçin Çifte Hareketin Bastırılışı
1970’ler ve Sonrası: Enflasyonun Ekonomi Politiği ve Sosyal Demokrasinin Krizi
Hafif Dönüşüm: Karl Polanyi’nin Mirasına İtiraz
Küresel Dönüşümde Emeğin Yeniden Metalaşması
Çalışma Hakkı Toplumsal Dışlanma Yolu Mu? Çalışma Hakkı Güvencesi Olarak Temel Gelir
Hayali Bir Meta Olarak Bilgi: Polanyici Bir Yaklaşımın Katkıları ve Sınırları
Neoliberal Dünyada Bilimin Ticarileşmesi
Fikri Mülkiyet: Metalaşma ve Bundan Hoşnut Olmayanlar
Polanyi’nin Çifte Hareket Kavramı ve Günümüz Piyasa Toplumunda Siyaset
Doğu Asya Emek Sistemlerinde Reform: Çin, Kore ve Tayland
Zayıf Aktörlerin Sımsıkı Sarılması: Avrupa Birliği’ndeki Küçük Ölçekli İşletmeler Örneği Üzerinden Ekonomik Serbestleşmeye Yönelik Toplumsal Desteği Açıklama
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Piyasa Toplumu: Brezilya’da Kredi ve Bankacılık İçerimi
Kitabın Adı
21. Yüzyılda Karl Polanyi’yi Okumak
Alt Başlık
Bir Siyasi Proje Olarak Piyasa Ekonomisi
ISBN
9789750507014
Orijinal Adı
Reading Karl Polanyi for the Twenty-First Century: Market Economy as a Political Project
Kapak
Kari Polanyi Levitt arşivinden
Yayın No
İletişim - 1415
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 236
Alan
Ekonomi, Antropoloji
Sayfa Sayısı
357 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
294 gr
Baskı
2. baskı - Mart 2016 (1. baskı - Eylül 2009)
Derleyen
Kaan Ağartan, Ayşe Buğra
Çeviren
Azer Kılıç
Editör
Kıvanç Koçak
Yayın Sekreteri
Murat Bozluolcay
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hasan Deniz
Düzelti
Cem Tüzün
Dizin
Özgür Yıldız
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Kaan Ağartan

Kaan Ağartan doktorasını New York Eyalet Üniversitesi-Binghamton (ABD) Sosyoloji bölümünde tamamlamıştır. Halen Providence College ve Roger Williams Üniversiteleri'nde (ABD) ders vermekte, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu bünyesinde konuk araştırmacı olarak çalışmalar yapmaktadır.


Ayşe Buğra

Yüksek öğrenimini Kanada’da tamamladı ve McGill Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden doktora aldı. Halen Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde öğretim üyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu merkezinin kurucu başkanlarından biri. Uzmanlık alanları: iktisadi düşünce tarihi ve iktisat metodolojisi, karşılaştırmalı sosyal politika, gelişme iktisadı. 

Yazdığı kitaplar: İktisatçılar ve İnsanlar (Remzi Kitabevi, 1989; İletişim Yayınları, 1995), State and Businessmen in Modern Turkey (State University of New York Press, 1994; Türkçesi: Devlet ve İşadamları, İletişim Yayınları, 1995), Islam in Economic Organizations (TESEV/Friedrich Ebert Vakfı, 1999), Devlet-Piyasa Karşıtlığının Ötesinde (İletişim Yayınları, 2000), New Capitalism in Turkey The Relationship between Politics, Religion and Business (2014, Türkçesi: Türkiye'de Yeni Kapitalizm: Siyaset, Din ve İş Dünyası, İletişim Yayınları, 2014).

Derlediği kitaplar: State, Market, and Organizational Form (Behlül Üsdiken ile birlikte derleme, Walter de Gruyter, 1997), Sosyal Politika Yazıları (Çağlar Keyder ile birlikte derleme, İletişim Yayınları, 2006), Bir Temel Hak Olarak Vatandaşlık Gelirine Doğru (Çağlar Keyder ile birlikte derleme, İletişim Yayınları, 2007),  Reading Karl Polanyi for the 21st Century: Market Economy as a Political Project (Kaan Ağartan ile birlikte derleme, Palgrave Macmillan, 2007; Türkçesi: 21. Yüzyılda Karl Polanyi’yi Okumak: Bir Siyasi Proje Olarak Piyasa Ekonomisi, İletişim Yayınları, 2009).

Ayrıca akademik dergilerde ve derleme kitaplarda yayımlanmış çeşitli makaleleri bulunuyor. Ayşe Buğra, Karl Polanyi’nin Büyük Dönüşüm adlı eserini Türkçe’ye çevirmiştir (Alan Yayıncılık, 1986; İletişim Yayınları, 2000).