Mehmet Ertan

1983 yılında İstanbul’da doğdu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisans ve doktora derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nden aldı. Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde Atatürk Enstitüsü’nde ve Sosyal Politika Forumu’nda araştırma görevlisi olarak çalıştı. Alevilik çalışmaları, tarihyazımı ve Türkiye siyasal hayatı alanlarında çeşitli dergilerde ve derleme kitaplarda yayımlanan makaleleri mevcuttur. Halen Düzce Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğretim üyesidir.