Türk Sağı: Mitler, Fetişler, Düşman İmgeleri
ISBN
9789750510250

3. baskı - Temmuz 2016
592 sayfa


52,00 TL
41,60 TL

Türk Sağı: Mitler, Fetişler, Düşman İmgeleri

İnci Özkan Kerestecioğlu (Der.), Güven Gürkan Öztan (Der.)

Türkiye’de sağ akımların ideolojik alet çantasında neler var? Türk sağcılığı kitlelere seslenirken hangi imgelere başvuruyor, hangi tahayyüllere hitap ediyor? Hangi psiko-sosyal damarları işliyor, hangi çağrışımları harekete geçiriyor? Bu derlemede, bu sorulara cevap arayan çalışmalar yer alıyor.

Türkiye’de sağ akımların ideolojik alet çantasında neler var? Türk sağcılığı kitlelere seslenirken hangi imgelere başvuruyor, hangi tahayyüllere hitap ediyor? Hangi psiko-sosyal damarları işliyor, hangi çağrışımları harekete geçiriyor?

Bu derlemede, bu sorulara cevap arayan çalışmalar yer alıyor.

İcat edilen korkular, nefret ve öfke temaları, düşman portreleri, komplo teorileri: “Moskof”tan, “kızıllar”dan masonlara… Kürtlere, Alevilere…

Kutsal yerler, ulusal hafıza mekânları: Fetih’ten, Ayasofya’ya, Çanakkale-Gelibolu’ya…

Devlet fetişizmi… Maddi ve manevi ‘kalkınma’ tutkusu… Erkeklik ve kadınlık kurguları… Romanlardan, başörtüsü meselesine…

Din anlayışı, mümin ideali… Siyasette, edebiyatta, sinemada… Aydınlara bakış: Milliyetçi-muhafazakârlıktan, İslamcılığa…

Tanıl Bora, Kadir Dede, Mehmet Ertan, E. Zeynep Güler, İnci Özkan Kerestecioğlu, Elifhan Köse, Seda Özdemir, M. İnanç Özekmekçi, Aylin Özman, Güven Gürkan Öztan, Tebessüm Öztan, Cenk Saraçoğlu, Nurseli Yeşim Sünbüloğlu, Yüksel Taşkın, Ömer Turan, Aslı Yazıcı Yakın ve Sinan Yıldırmaz’ın katkılarıyla…Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.

Kitapta yer alan bölümler
Türk Sağı: Siyasal Düşünce Tarihi Açısından Bir Çerçeve Denemesi
Korku ve Siyaset: Türk Sağının Ezberlerini Çözümlemek
‘Ezeli Düşman İle Hesaplaşmak’: Türk Sağında Moskof İmgesi
Anti-Komünist Fantaziler: Doğa, Toplum, Cinsellik
Öfkeyi Çizmek: Milliyetçi Tahayyülde Düşman Portreleri
Türk Sağı ve Masonluğun Söylemsel İnşası: İktidar, Bilinmezlik, Komplo
Türk Sağının Kızılbaş Algısı
Türkiye Sağı, AKP ve Kürt Meselesi
Türk Sağında Ayasofya İmgesi
Bir Ulusal Hafıza Mekanı Olarak Gelibolu Yarımadası
Fetih’in Cazibesi: Çocuk Edebiyatı’nda İstanbul’un Fethi ve Çağrıştırdıkları
Modern Müminin Kodları, Simgeleri: Türkiye’de İslami Sinema
Türk Sağı ve Aydınlar: Bir Aşk ve Nefret İlişkisini Anlamak
Türk Sağında Devlet Fetişizmine Dair
Kudretli Devlet, Manevi Kalkınma, Ağır Sanayii: Türk Sağı ve Kalkınma
Türk Sağının Başörtü Macerası: Modernliğin Sembolik Duvarlarının Resterasyonu
Kitabın Adı
Türk Sağı: Mitler, Fetişler, Düşman İmgeleri
ISBN
9789750510250
Yayın No
İletişim - 1731
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 289
Alan
Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
592 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
470 gr
Baskı
3. baskı - Temmuz 2016 (1. baskı - Nisan 2012)
Derleyen
İnci Özkan Kerestecioğlu, Güven Gürkan Öztan
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Editör
Tanıl Bora
Kapak
Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı
Murat Bozluolcay
Düzelti
Ayla Karadağ
Uygulama
Hüsnü Abbas
Dizin
Ulaş Dayı
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

İnci Özkan Kerestecioğlu

ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde doçent. Siyaset bilimi, siyaset sosyolojisi, milliyetçilik, feminizim dersleri veriyor.


Güven Gürkan Öztan

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi. Doktorasını “Türkiye’de Çocukluğun Politik İnşası” başlıklı teziyle İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden aldı. Doktora tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan aynı adla kitaplaştı (2011). Türkiye’de Militarizm: Zihniyet, Pratik ve Propaganda başlıklı kitabı yine İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından okurlara sunuldu (2014). İnci Ö. Kerestecioğlu ile birlikte hazırladıkları Türk Sağı: Mitler, Fetişler ve Düşman İmgeleri başlıklı derleme kitap İletişim Yayınları tarafından yayımlandı(3. baskı, 2016). Türkiye’de resmî ideoloji, milliyetçi akımlar, milliyetçilik-toplumsal cinsiyet ilişkisi ve militarizm konularındaki çalışmaları Toplum ve Bilim, Doğu-Batı, Dipnot, Düşünen Siyaset, Eğitim-Bilim-Toplum dergilerinde yayımlandı.