Yalçın Çakmak

1982’de Dersim (Tunceli)/Hozat’ta doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde lisans (2005), yüksek lisans (2012) ve “II. Abdülhamid Döneminde Osmanlı Devleti’nin Kızılbaş/Alevî Siyaseti (1876-1909)” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı (2018). Kızılbaş/Alevilik, Bektaşilik, Türkiye’de dinî ve etnik gruplar başta olmak üzere, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi dinî, toplumsal ve siyasal yaşam çalışma alanları arasındadır. Kızılbaşlık, Alevilik, Bektaşilik: Tarih- Kimlik-İnanç-Ritüel (İletişim, 2015) başlıklı kitabın derleyenleri (İmran Gürtaş ile birlikte) arasında yer alan Çakmak, öncesinde Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmalarını sürdürürken (2013-2018), şimdi Tunceli Üniversitesi Tarih Bölümü’nde görev yapmaktadır.