Kürt Tarihi ve Siyasetinden Portreler
ISBN
9789750525292

1. baskı - Kasım 2018
447 sayfa


49,00 TL
39,21 TL

Kürt Tarihi ve Siyasetinden Portreler

Yalçın Çakmak (Der.), Tuncay Şur (Der.)

Portreler üzerinden tarihe yeniden bakmayı, bakmakla kalmayıp Kürtlerin entelektüel ve siyasi tarihlerini, çeşitliliğe halel getirmeyen bir bütünlük üzerinden okumayı isteyenler için eşsiz bir başlangıç noktası. Tarihyazımına yeni bir soluk.

“Bir ‘tür’ olarak biyografya, kendi geleceklerini kendi öz iradeleriyle belirleme hakkından mahrum bırakılan ve bu nedenle de kendi zamanlarına ve mekânlarına hâkim olamayan azınlıkların, diasporalaştırılmış grupların ve genel olarak ‘yenilmiş’ aktörlerin tarihinde de önemli bir rol oynamaktadır. Profesör Heinz Gstrein’in 1974’te ‘avukatsız halk’ olarak tanımladığı Kürtler de sembolleri, sözlü kültürleri, parçalanmış ama etkin toplumsal hafızaları ve nesilden nesle aktarılan yaşam hikâyeleri sayesinde ayakta kalabilen gruplar arasında yer almaktadır. Bu oksijen kaynakları 20. yüzyılın önemli bir bölümünde ‘yasaklanmış’ bulunan Kürtlüğün, zamanda ve mekânda boğdurulamayan çoksesli bir olgu olarak var olmasını mümkün kılmıştır.”

Hatırlayamamakla malul bir çağda, unutmakla makulleştirilen bir düzende, “yeni” olanın sorgusuz kabulüyle övünülen bir dünyada yaşıyoruz. Tarihe karşı sorumluluklarımız, kolektif belleğin erozyonuyla toplumsal yaşamın gündeminden çıkmış görünüyor. Elinizde tuttuğunuz, Tuncay Şur ve Yalçın Çakmak’ın titizlikle derlediği Kürt Tarihi ve Siyasetinden Portreler tam da böylesi bir problemin üzerine hatırlamanın, aktarmanın, anlatmanın iştahlı politik savunusuyla giden bir biyografya çalışması. Portreler üzerinden tarihe yeniden bakmayı, bakmakla kalmayıp Kürtlerin entelektüel ve siyasi tarihlerini, çeşitliliğe halel getirmeyen bir bütünlük üzerinden okumayı isteyenler için eşsiz bir başlangıç noktası. Tarihyazımına yeni bir soluk.Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.

Kitapta yer alan bölümler
Önsöz
İdris-i Bidlîsî’yi Yeniden Düşünmek
Kürt Aydınlanmasının Öncüsü Bir Ailenin Portresi: Bedirhaniler
Modernleşen Kürdistan’ın İlk Lideri Şeyh Ubeydullah: (Es Seyyid Ubeydullah el-Nakşibendi el-Halidi)
Barzan’dan Kürdistan’a, Medreseden Devlete: Barzaniler
Milliyetçi Bir Kürt Hanedanı: Cemilpaşazadeler
Geç Osmanlı’da “Bir Kürd” Entelektüel: Abdullah Cevdet
Osmanlıcı, Konformist ve Liberal Bir Muhalif: Şerif Paşa
Kürt Sorunu Ekseninden Bir Ziya Gökalp Biyografisi
Şeyh Said ile Mirasının Türkiye’deki Kürt Siyasetinin İnşasına ve Kürt Siyasi Sağının Oluşumuna Etkisi
Hangi Seyit Rıza!
“Seyit Rıza ve Baytar Nuri Siz misiniz?”
Koçgirili Alişer Efendi
Said Nursi: Dehânın Ehlileştirilmesi ve İmanizm
Cegerxwîn’in Şiirlerinde Uyanış, Dayanışma ve Tarihe Tanıklık
Sait Kırmızıtoprak (Dr. Şivan): İntrospektif Bir Düşünür ve Aksiyon İnsanı
Kürt Dili ve Kültürüne Adanmış Bir Ömür: Mehmet Emin Bozarslan
“Susmayan Bir Öykü Olarak” Kemal Burkay
Abdurrahman Qasımlo: Kürt Sosyal Demokrasisinin Oluşumu
Celal Talabani ve Irak Kürt Siyasi Hareketi
Abdullah Öcalan: Yaşamı, Mücadelesi ve Düşünceleri
Türkiye Siyasetinin Yarım Asra Dayanan Hafızası: Ahmet Türk
Kürt ve Türk Siyasetinin Yeni Yüzü: Selahattin Demirtaş
Feqiyê Teyran: Hayatı, Poetikası ve Eserleri
Bir Gazeteci, Kürt Kadın Aktivist ve Siyasetçi Olarak Gültan Kışanak
Hıyanet ve Bölücülük Suçlamaları Arasında Sağduyuyu Konuşturmak: Bağımsız Sosyalist Bir Kürt Aydın Tipolojisi Olarak Tarık Ziya Ekinci
Mehmed Uzun’un Edebiyatı
Yanlış Yorumların Gölgesindeki Ehmedê Xanî’ye Sahih Bir Yaklaşım
Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Kürt Aydınları Arasında Bir Köprü: Musa Anter
Kitabın Adı
Kürt Tarihi ve Siyasetinden Portreler
ISBN
9789750525292
Yayın No
İletişim - 2696
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 443
Alan
Politika/Siyaset, Tarih
Sayfa Sayısı
447 sayfa
En
150 mm
Boy
215 mm
Baskı
1. baskı - Kasım 2018
Editör
Tanıl Bora, Aybars Yanık
Derleyen
Yalçın Çakmak, Tuncay Şur
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Remzi Abbas
Cilt
Güven Mücellit
Baskı
Ayhan Matbaası

Yalçın Çakmak

1982’de Dersim (Tunceli)/Hozat’ta doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde lisans (2005), yüksek lisans (2012) ve “II. Abdülhamid Döneminde Osmanlı Devleti’nin Kızılbaş/Alevî Siyaseti (1876-1909)” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı (2018). Kızılbaş/Alevilik, Bektaşilik, Türkiye’de dinî ve etnik gruplar başta olmak üzere, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi dinî, toplumsal ve siyasal yaşam çalışma alanları arasındadır. Kızılbaşlık, Alevilik, Bektaşilik: Tarih- Kimlik-İnanç-Ritüel (İletişim, 2015) başlıklı kitabın derleyenleri (İmran Gürtaş ile birlikte) arasında yer alan Çakmak, öncesinde Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmalarını sürdürürken (2013-2018), şimdi Tunceli Üniversitesi Tarih Bölümü’nde görev yapmaktadır.


Tuncay Şur

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Social (EHESS-Paris) Siyaset Bilimi Bölümü’nde doktora öğrencisi olan Şur, aynı zamanda Demokrasi, Barış ve Alternatif Politikalar Araştırma Merkezi’nde de (DEMOS) araştırmacıdır. Lisansını Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nde (2013), yüksek lisansını ise Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde (2015) tamamladı. Ekim 2015’te DEMOS’la birlikte “Diyalogdan Çatışmaya Çözüm Süreci: Olaylar, Tarihler, Kırılmalar ve Öneriler” projesinin yürütücülüğünü yaptı. 2014-2016 yılları arasında TÜBİTAK bünyesinde yürütülen “Seçimlerde Liderlerin Demokrasi Söylemi” projesinde yer aldı. Türkiye’de Legal Kurdî Siyaset, Dahil Olma Arayışı ve Sistematik İnkar (Ütopya Yayınları, 2016) kitabının yazarıdır. Kürt meselesi, siyasal hareketler, medya ve söylem çalışmaları gibi alanlarda çalışmalarını sürdürmektedir. Son çalışması Etudes Kurdes’de (“Rethinking Borders: A Discussion on Vision of Borders in Democratic Confederalism”, sayı 12, Eylül 2018, s. 103-135) yayımlanan Şur’un, bunun yanı sıra birçok dergi ve gazetede de makalesi bulunmaktadır.