Kızılbaşlık, Alevilik, Bektaşilik
ISBN
9789750518409

2. baskı - Aralık 2016
568 sayfa


54,00 TL
43,20 TL

Kızılbaşlık, Alevilik, Bektaşilik

Tarih-Kimlik-İnanç-Ritüel
İmran Gürtaş (Der.), Yalçın Çakmak (Der.)

Yalçın Çakmak ve İmran Gürtaş’ın hazırladığı derleme, Türkiye’den ve Türkiye dışından, bilinen uzmanların yanı sıra yeni kuşak araştırmacıların özgün verimlerini bir araya getiriyor.

Alevilik, sadece güncel politik değil, teolojik ve tarihsel bağlamda da, üzerine hâlâ çok tartışılan bir olgu. Alevi-Kızılbaş-Bektaşi tanımları ve aralarındaki ayrımlar dahil olmak üzere, terminolojiden başlayan anlaşmazlıklar veya belirsizlikler var. İslam içi mi, kendine mahsus bir inanç mı olduğu bahsinde hararetlenen yorum farkları, Doğulu-Batılı, Türk-Kürt gibi ayrımlarla çeşitleniyor.

Elinizdeki kitap, Suavi Aydın’ın sunuşunda bir etno-dinsel kimlik olarak tanımladığı Aleviliği üç düzlemde ele almaya çalışıyor: Tarih, Kimlik, İnanç ve Ritüel. En geniş bölümü oluşturan “Tarih” bölümü, özellikle Aleviliğin tanımının gelişimi yanında, iç ayrımlarına ışık tutuyor. “Kimlik” bölümündeki yazılar, Alevilerin ve Alevi hareketinin güncel gündem konularına odaklanıyor. “İnanç ve Ritüel” bölümü, çok canlı bir gelenek tablosu sunuyor.

 

Yalçın Çakmak ve İmran Gürtaş’ın hazırladığı derleme, Türkiye’den ve Türkiye dışından, bilinen uzmanların yanı sıra yeni kuşak araştırmacıların özgün verimlerini bir araya getiriyor. Sosyal bilimin bu konuda hâlâ yetersiz bulunsa da önemli bir gelişme kaydeden üretimini, sadece akademisyenlerin değil, güncel tartışmaların gündemine taşıması umulan bir çalışma.

Alişan Akpınar, Gürdal Aksoy, Murat Alandağlı, Suavi Aydın, İbrahim Bahadır, Mehmet Bayrak, Yalçın Çakmak, Yavuz Çobanoğlu, Ercan Geçgin, Erdal Gezik, İmran Gürtaş, Ayfer Karakaya, Ahmet Karamustafa, Hans-Lukas Kieser, İlker Kiremit, Robert Langer, Fahri Maden, Ahmet Yaşar Ocak, Dilek Kızıldağ Soileau, Martin Sökefeld, Gülay Tulasoğlu, Erdoğan Yalgın, Ali Yaman, Rıza Yıldırım ve Besim Can Zırh’ın katkılarıyla.Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.

Kitapta yer alan bölümler
Sunuş: Bir Etno-Dinsel Kimlik Olarak Alevilik
Anadolu’nun İslâmlaşması Bağlamında Aleviliğin Oluşumu
Türk ve Türkiye Tarihinde İslâm’ı Çalışmak yahut “Arı Kovanına Çomak Sokmak”
Bektaşi Kime Derler?: “Bektaşi” Kavramının Kapsamı ve Sınırları Üzerine Tarihsel Bir Analiz Denemesi
Velâyetname-i Hacı Bektaş-ı Veli Bize Neyi Anlatır?
Alevi Dede Ailelerinin Özel Arşivlerindeki Belgeler: Genel Bir Değerlendirme
Batıni Kürt Aleviliğinde Ebu’l Vefâ-i Kurdi ve Tarihsel Mirası
Türk-Sünnî Kimlik İnşâsının II. Mahmud Dönemindeki Kökenleri Üzerine
En Uzun Yüzyılında Bektaşilik ve Bektaşiler
II. Abdülhamid Dönemi Devlet Zihniyetinin Alevi Algısı
Kızılbaşlara Dair İki Rapor: 19. Yüzyılın Son Çeyreğinde Osmanlı İdarecilerinin Gözüyle Kızılbaşlar
Ezgi ve Diyalog Olarak Alevilik: Köy Ereni Melûli Baba (1892-1989)
Bu “Yol” Nereden Gelir?
İnanç Özgürlüğüne İlişkin Uluslararası Birikim ve Türkiye’de Din-Devlet İlişkileri Bağlamında Alevilik Sorunu
Fethullah Gülen ve Cemaatinin Alevilik Algısı: Postmodern Dönemlerde Bir Tanrı Janus Öyküsü
Dersim Alevilerinde Kimlik İnşası ve Travma
Bir Kesişim Kümesi olarak Milli-Muhafazakârlığın Üç Değili: Aleviler, Ermeniler ve Kürtler
Nusayriler (Arap Alevileri) Üzerine Bir Değerlendirme: Kimlik ve Öteki Olma
Almanya’da Aleviler: Takiyeden Alevi Hareketine
Alevi Milliyetçiliği Mümkün mü?
Aleviliğe Milliyetçi Yaklaşımlar ve Aleviler Üzerindeki Etkileri
“Marjinalleştirilen İslâm”: Kırsal Ritüellerin Kentsel ve Çoğulcu Bağlamlara Aktarımı ve Uluslar Ötesi “Uygulama Toplulukların” Ortaya Çıkışı
Alevilikte Ziyaret Geleneğine Bir Örnek: Elif Ana
Hızır versus Hızır: Kültür Tarihi, Din Sosyolojisi ve Astroloji Bağlamında Dersim Aleviliğinde Xızır
İnanç ve Kültür Kaynaklarıyla Kürt Aleviliği
Kitabın Adı
Kızılbaşlık, Alevilik, Bektaşilik
Alt Başlık
Tarih-Kimlik-İnanç-Ritüel
ISBN
9789750518409
Yayın No
İletişim - 2224
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 370
Alan
Antropoloji, Politika/Siyaset, Sosyoloji, Tarih
Sayfa Sayısı
568 sayfa
En
150 mm
Boy
215 mm
Ağırlık
580 gr
Baskı
2. baskı - Aralık 2016 (1. baskı - Ekim 2015)
Derleyen
İmran Gürtaş, Yalçın Çakmak
Editör
Tanıl Bora
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Kapak
Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı
Erdem Varol
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Remzi Abbas
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

İmran Gürtaş


Yalçın Çakmak

1982’de Dersim (Tunceli)/Hozat’ta doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde lisans (2005), yüksek lisans (2012) ve “II. Abdülhamid Döneminde Osmanlı Devleti’nin Kızılbaş/Alevî Siyaseti (1876-1909)” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı (2018). Kızılbaş/Alevilik, Bektaşilik, Türkiye’de dinî ve etnik gruplar başta olmak üzere, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi dinî, toplumsal ve siyasal yaşam çalışma alanları arasındadır. Kızılbaşlık, Alevilik, Bektaşilik: Tarih- Kimlik-İnanç-Ritüel (İletişim, 2015) başlıklı kitabın derleyenleri (İmran Gürtaş ile birlikte) arasında yer alan Çakmak, öncesinde Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmalarını sürdürürken (2013-2018), şimdi Tunceli Üniversitesi Tarih Bölümü’nde görev yapmaktadır.