Neoliberal Küreselleşme ve Kalkınma
ISBN
9789750507182

3. baskı - Mart 2016
774 sayfa


60,00 TL
48,00 TL

Neoliberal Küreselleşme ve Kalkınma

Seçme Yazılar
Fikret Şenses (Der.)

Neoliberal Küreselleşme ve Kalkınma, yaşadığımız dönemin kaotik değişimlerini, piyasa temelli çözüm önerilerini ve bunlara rağmen günbegün derinleşen yoksulluğu iktisat temelinde inceliyor. Marx, Keynes ve Polanyi’yi irdelerken küreselleşen dünyada kalkınma iktisadının yerini sorguluyor.

Neoliberal Küreselleşme ve Kalkınma, yaşadığımız dönemin kaotik değişimlerini, piyasa temelli çözüm önerilerini ve bunlara rağmen günbegün derinleşen yoksulluğu iktisat temelinde inceliyor. Marx, Keynes ve Polanyi’yi irdelerken küreselleşen dünyada kalkınma iktisadının yerini sorguluyor. Ekonomik değişimlere karşı geliştirilen çözüm önerilerinin yetersizliği, tarihsel başarısızlıklar ve nedenleri sorgulanıyor. Neoliberal küreselleşmenin karşı konulmaz etkileri, kalkınma politikalarının yeni bir yanıt olma imkânları, tarım, sanayi ve dış ticarete getireceği alternatifler tartışılıyor. Küreselleşme karşısında gelişmekte olan ülkelerin hangi politikaları uygulayacağına dair yorumlarda bulunması, mevcut denemelere yönelik sorgulayıcılığı çalışmayı dikkat çekici  kılan etkenlerden biri. 

Fikret Şenses’in derlediği bu kapsamlı kitap, sadece öğrencilere ve akademisyenlere değil, hemen herkese yönelik bir kılavuz niteliği taşıyor. 


Kitapta yer alan bölümler
Bir Kalkınma İktisatçısı Olarak Karl Marx
Keynes’in Kalkınma İktisadı Açısından Önemi
Bir Kalkınma İktisatçısı Olarak Karl Polanyi
Merdiveni Tekmelemek: Tarihi Bir Perspektif İçinde ‘İyi Politikalar’ ve ‘İyi Kurumlar’
Kalkınma Doktrini ve Evrimi, 1950-2005
İktisat Politikaları Reformlarını Anlamak
Neoliberal Küreselleşme Kalkınma İçin Bir Fırsat Mı, Engel Mi?
Küreselleşen Dünyada Kalkınma Politikaları
Washington Mutabakatı’ndan Washington Sonrası Mutabakat’a Kalkınma Yansımaları
Gelişen ‘Post-Washington Mutabakatı’nı Yeniden Düşünmek
Tarım ve Kalkınma ‘Yeni Neoklasik Kalkınma İktisadı’nın ve ‘ Neoklasik- Neo-Populizm’in Eleştirisine Doğru
Dış Ticaret ve Sanayi Politikalarında Alternatif Bir Yaklaşıma Doğru
Sanayileşme Stratejisini Yeniden Düşünmek: Küreselleşme Çağında Devletin Rolü
Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Bugün Hangi Stratejiler Uygulanabilir?
Özelleştirme Teorisi ve Uygulaması, Kalkınma Bağlamında Politika Evriminin Eleştirel Bir Analizi
Küreselleşme ve Uygun Yönetişim
Ekonomik Değişimde Kurumların Rolü
Neoliberal Küreselleşme Çağında Yoksulluk Araştırmalarındaki Kayıp Bağlantılar: Türkiye Deneyimlerinden Çıkarılacak Dersler
Küresel Dinamikler, Ülkeiçi Koalisyonlar ve Reaktif Devlet: Türkiye’nin Savaş Sonrası Kalkınmasında Önemli Politika Dönüşümleri
Kitabın Adı
Neoliberal Küreselleşme ve Kalkınma
Alt Başlık
Seçme Yazılar
ISBN
9789750507182
Yayın No
İletişim - 1431
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 241
Alan
Ekonomi, Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
774 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
613 gr
Baskı
3. baskı - Mart 2016 (1. baskı - Kasım 2009)
Derleyen
Fikret Şenses
Yayına Hazırlayan
Fikret Şenses
Editör
Levent Cantek
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Kapak
Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı
Kemal Aktay
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Murat Bozluolcay, Begüm Güzel
Dizin
Özgür Yıldız
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Fikret Şenses

FİKRET ŞENSES, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimini İngiltere’de sırasıyla Warwick, Lancaster ve Londra Üniversitesi’nde (London School of Economics) tamamladı. 1987-88 ders yılında Harvard Üniversitesi’nde, Eylül 1989’da İngiltere’de Institute of Development Studies’de, Temmuz-Ekim 1990 döneminde Tokyo’da Institute of Developing Economies’de, Mart-Ağustos 1997 döneminde Fulbright bursiyeri olarak Columbia Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. 1980 yılında ODTÜ İktisat Bölümü’ne katılan Fikret Şenses 1985 yılında doçent, 1991 yılında profesör oldu; 1983-87 yılları arasında ODTÜ Gelişme Dergisi editörlüğü, 1991-92 döneminde ODTÜ İktisat Bölümü Başkanlığı, 2010-2014 döneminde ODTÜ Senatosü üyeliği görevlerini üstlendi. 2005-2009 döneminde Yüksek Öğretim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Üniversitelerarası Kurul Etik Komisyonu’nda ve Türkiye Bilimler Akademisi’nin çeşitli komisyonlarında 2010 öncesinde uzun yıllar görev aldı. Gelişme Ekonomisi, Sanayileşme, İstikrar Politikaları, İşgücü Piyasaları, Yoksulluk, Gelir Dağılımı ve İktisat Eğitimi konularında yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli yayınları bulunuyor. Mayıs 2014’te emekli olan Şenses aynı bölümde lisansüstü dersleri vermeye devam ediyor.

İletişim’den çıkan kitapları: Yoksulluk - Küreselleşmenin Öteki Yüzü (2000). Derlediği Kalkınma İktisadı - Yükselişi ve Gerilemesi (1997), Neoliberal Küreselleşme ve Kalkınma (2009). Ahmet H. Köse ve Erinç Yeldan’la birlikte derlediği Küresel Düzen: Birikim; Devlet ve Sınıflar (2003), İktisadi Kalkınma, Kriz ve İstikrar ve Ziya Öniş - Caner Bakır’la birlikte derlediği Küresel Kriz ve Yeni Ekonomik Düzen (2013) İktisada (Farklı Bir) Giriş (2017).