Özlem Kaygusuz

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesidir. Lisans ve yüksek lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde, doktorasını Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi’nde ta-mamladı. ABD, Georgetown Üniversitesi (2003-2004) ve Stanford Üniversitesi’nde (2012) doktora sonrası araştırma projeleri yürüttü. Küreselleşme ve Uluslararası Düzen, Güvenlik Çalışmaları, Üçüncü Dünya’da Güvenlik, Eleştirel Güvenlik Çalışmaları ve Türkiye-AB İlişkileri konularında Türkçe ve İngilizce makale, kitap bölümleri, ulusal ve uluslararası bildirileri bulunmaktadır.