Küresel Kriz ve Yeni Ekonomik Düzen
ISBN
9789750513626

3. baskı - Kasım 2018
408 sayfa


47,00 TL
37,60 TL
Ülke Deneyimleri Işığında

Küresel Kriz ve Yeni Ekonomik Düzen

Fikret Şenses (Der.), Ziya Öniş (Der.), Caner Bakır (Der.)

Ülke Deneyimleri Işığında Küresel Kriz ve Yeni Ekonomik Düzen, krizin bütün boyutlarıyla anlaşılmasını amaçlıyor. Kriz öncesi dönemi, krizin etkilerini, alınan ve alınamayan önlemleri, kriz sonrası senaryoları inceliyor. Değişen güç dengelerine ışık tutuyor. Aralarında Türkiye’nin de yer aldığı “yükselen piyasalar”a ilişkin ayrıntılı ülke araştırmalarına yer veriyor.

 Uluslararası ekonomik ve siyasal sistem bir geçiş döneminde. 2008’de başlayan ve tüm Batı ülkelerini etkisi altına alan ekonomik kriz, bu geçiş dönemini hem hızlandırdı hem de paradigma değiştirici bir kırılma noktası oldu. Krizi önemli kılan da esas bu.

Ülke Deneyimleri Işığında Küresel Kriz ve Yeni Ekonomik Düzen, bu krizin bütün boyutlarıyla anlaşılmasını amaçlıyor. Kriz öncesi dönemi, krizin etkilerini, alınan ve alınamayan önlemleri, kriz sonrası senaryoları inceliyor. Değişen güç dengelerine ışık tutuyor. Aralarında Türkiye’nin de yer aldığı “yükselen piyasalar”a ilişkin ayrıntılı ülke araştırmalarına yer veriyor.

21. yüzyılın ilk küresel krizinin taşıdığı değişim dinamiklerini ve bunların önündeki engelleri kavramak isteyen herkesi ilgilendiren bir temel kitap...
 
 


Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.

Kitapta yer alan bölümler
Giriş
Küresel Yönetişim ve G-20’nin Siyasal Ekonomisi: 1999-2012
IMF, Dünya Bankası ve Küresel Kriz: Yeni Dengeler, Eski Yönelimler
Küresel Kriz Sonrasında Doha Turu Müzakerelerinde Değişen Dinamikler ve Küresel Ticaretin Yönetişimine Etkileri
(Yeni) Küresel Eşitsizlikler ve Yönetişim Sorunları
Büyük İstikrar Döneminden Büyük Durgunluk Dönemine:Krizdeki Kapitalizm veya Kriz Kapitalizmi
Finans Odaklı Büyüme ve Avrupa’da Sosyal Refah Devletinin Geleceği: Kriz Sürecinde İsveç ve İrlanda Deneyimleri
Euro Krizinin Politik Ekonomisi ve AB’nin Uluslararası Sistemdeki Geleceği
Tarihsel Süreç İçinde Güney Avrupa’nın Borç Krizi: Yunanistan, İspanya ve Portekiz
Krizden Krize Rusya’da İktisadi Değişim ve Dönüşüm
Orta ve Doğu Avrupa’da Küresel Ekonomik Kriz: Dışa Bağımlı Kalkınma Modellerinin Sorgulanması
Çok-Kutuplu Küresel Ekonomik Düzen ve BRICS: Kriz Sonrası Sistemik Dönüşüm
Değişen Çin ve Kriz Sonrası Dünya Düzenindeki Rolü
Küresel Ekonomik Kriz Sonrasında Yeni Dünya Düzeni:2008 Krizi, Brezilya ve Yeni Sosyal Demokrat Kalkınmacı Model Tartışmaları
Krize Krizlerle HazırlanmakMeksika Ekonomisinde Süreklilik ve Dönüşüm
“Muhteşem Hindistan”: Abartılmış Bir Başarının Öyküsü mü?
Türkiye: Dengeli ve Sürdürülebilir Yüksek Büyüme Peşinde
Üst Başlık
Ülke Deneyimleri Işığında
Kitabın Adı
Küresel Kriz ve Yeni Ekonomik Düzen
ISBN
9789750513626
Yayın No
İletişim - 1944
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 326
Alan
Ekonomi
Sayfa Sayısı
408 sayfa
En
150 mm
Boy
215 mm
Ağırlık
420 gr
Baskı
3. baskı - Kasım 2018 (1. baskı - Aralık 2013)
Derleyen
Fikret Şenses, Ziya Öniş, Caner Bakır
Editör
Ahmet İnsel
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Remzi Abbas
Dizin
Birhan Koçak
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Fikret Şenses

FİKRET ŞENSES, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimini İngiltere’de sırasıyla Warwick, Lancaster ve Londra Üniversitesi’nde (London School of Economics) tamamladı. 1987-88 ders yılında Harvard Üniversitesi’nde, Eylül 1989’da İngiltere’de Institute of Development Studies’de, Temmuz-Ekim 1990 döneminde Tokyo’da Institute of Developing Economies’de, Mart-Ağustos 1997 döneminde Fulbright bursiyeri olarak Columbia Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. 1980 yılında ODTÜ İktisat Bölümü’ne katılan Fikret Şenses 1985 yılında doçent, 1991 yılında profesör oldu; 1983-87 yılları arasında ODTÜ Gelişme Dergisi editörlüğü, 1991-92 döneminde ODTÜ İktisat Bölümü Başkanlığı, 2010-2014 döneminde ODTÜ Senatosü üyeliği görevlerini üstlendi. 2005-2009 döneminde Yüksek Öğretim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Üniversitelerarası Kurul Etik Komisyonu’nda ve Türkiye Bilimler Akademisi’nin çeşitli komisyonlarında 2010 öncesinde uzun yıllar görev aldı. Gelişme Ekonomisi, Sanayileşme, İstikrar Politikaları, İşgücü Piyasaları, Yoksulluk, Gelir Dağılımı ve İktisat Eğitimi konularında yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli yayınları bulunuyor. Mayıs 2014’te emekli olan Şenses aynı bölümde lisansüstü dersleri vermeye devam ediyor.

İletişim’den çıkan kitapları: Yoksulluk - Küreselleşmenin Öteki Yüzü (2000). Derlediği Kalkınma İktisadı - Yükselişi ve Gerilemesi (1997), Neoliberal Küreselleşme ve Kalkınma (2009). Ahmet H. Köse ve Erinç Yeldan’la birlikte derlediği Küresel Düzen: Birikim; Devlet ve Sınıflar (2003), İktisadi Kalkınma, Kriz ve İstikrar ve Ziya Öniş - Caner Bakır’la birlikte derlediği Küresel Kriz ve Yeni Ekonomik Düzen (2013) İktisada (Farklı Bir) Giriş (2017).


Ziya Öniş

1957 yılında İstanbul'da doğan yazar, lisans eğitimini 1978 ve yüksek lisans derecesini de 1979 yılında London School of Economics'te tamamlayan Öniş, doktora derecesini de Manchester Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nünden almıştır. Birçok üniversitede öğretim üyeli yapan Öniş halen Koç Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde profesör olarak çalışmaya devam etmektedir.


Caner Bakır

Lisans eğitimini 1993 yılında ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde tamamlayan yazar, doktorasını 2003 yılında Monash Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Halen Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Siyasal Ekonomi Bölümü'nde doçent olarak görev yapmaktadır