Küresel Düzen: Birikim, Devlet ve Sınıflar
ISBN
9789750501418

5. baskı - Kasım 2011
670 sayfa


55,50 TL
44,40 TL
İktisat Üzerine Yazılar I

Küresel Düzen: Birikim, Devlet ve Sınıflar

Korkut Boratav'a Armağan
Ahmet H. Köse (Der.), Fikret Şenses (Der.), Erinç Yeldan (Der.)

Küresel Düzen: Birikim, Devlet ve Sınıflar başlığı altında toplanan makaleler, Türkiye kapitalizminin globalleşme sürecine bağlı dinamiklerinin çözümlenmesine yoğunlaşıyor. Süreç, kredi piyasası, mali birikim - reel birikim ilişkisi, büyüme, gelir dağılımı, işgücü piyasası, sendikalar vb. birçok özgül alandaki boyutlarıyla ele alınıyor.

Küresel Düzen: Birikim, Devlet ve Sınıflar başlığı altında toplanan makaleler, Türkiye kapitalizminin globalleşme sürecine bağlı dinamiklerinin çözümlenmesine yoğunlaşıyor. Süreç, kredi piyasası, mali birikim - reel birikim ilişkisi, büyüme, gelir dağılımı, işgücü piyasası, sendikalar vb. birçok özgül alandaki boyutlarıyla ele alınıyor. Öte yandan sözkonusu sürecin, gerek akademik-kuramsal gerek siyasal-hegemonik ideolojik düzeylerdeki değerlendirilmesi de kitapta geniş yer tutuyor.
Kitabın yazarları: Oktar Türel, Lance Taylor, Hasan Ersel, Ahmet H. Köse, Ahmet Öncü, Ahmet Tonak, Tülin Öngen, Ayşe Buğra, Aydın Çeçen, İzzettin Önder, Fatma Doğruel, Suut Doğruel, Fikret Şenses, Çağlar Keyder, Zafer Yenal, Şevket Pamuk, Kemal Öke, Senem Kurt, Erinç Yeldan, Galip Yalman, Yılmaz Akyüz, Heiner Flassbeck, Richard Kozul-Wright, A. Ahmet Dikmen, Ergin Yıldızoğlu, Tülay Arın, Fuat Ercan.

İKTİSAT ÜZERİNE YAZILAR
İki cilt olarak hazırlanan bu kapsamlı derleme, Türkiye ekonomisi üzerine eleştirel çalışmalar yapan araştırmacıları biraraya getirdi. Derleme, globalleşme döneminde Türkiye ekonomisinin bir envanterini çıkarmakla kalmıyor, konuya ilişkin kuramsal katkılar sunuyor. İki ciltlik bu eser, Türkiye’de iktisat biliminin iki emektar usta “hocasına”, Prof. Dr. Korkut Boratav ve Prof. Dr. Oktar Türel’e Armağan olarak hazırlandı.
 Kitapta yer alan bölümler
Prof. Korkut Boratav: Öğretmen, Çalışma Arkadaşı, Meslektaş
Dünyada Sanayileşme Deneyimi: Geçmiş Çeyrek Yüzyıl ve Gelecek İçin Beklentiler
Dış Liberalleşme: Yakın Dönemden Dersler
Kredi piyasası, Düzenleyici Yetke ve İktisat Politikası
İktisadın Piyasası, Kapitalizmin Ekonomisi
İktisadi Büyüme Ulusların Zenginliğinin Artması mı Demektir?
Yeni LİBERAL Dönüşüm Projesi ve Türkiye’nin Deneyimi
Bir Toplumsal Dönüşümü Anlama Çabalarına Katkı: Bugün Türkiye’de E.P. Thompson’u Okumak
Rasyonel Eylem, Aksiyomatik Bilgi ve Homo Economicus
Kapitalist İlişkiler Bağlamında ve Türkiye’de Devletin Yeri ve İşlevi
Türkiye’de Bölgesel Gelir Farklılıkları ve Büyüme
Yoksullukla Mücadelenin Neresindeyiz: Gözlem ve Öneriler
Kalkınmacılık Sonrası Dönemde Türkiye’de Kırsal Dönüşüm Eğilimleri ve Sosyal Politikalar
Karşılaştırmalı Açıdan Türkiye’de İktisadi Büyüme, 1880-2000
Yeni Süreç ve Sendikaların Temsil Sorunu
Neoliberalizmin İdeolojik Bir Söylemi Olarak Küreselleşme
Neoliberal Hegemonya ve Siyasal İktisat: Latin Amerika Dersleri
Küreselleşme, Eşitsizlik ve İşgücü Piyasası
Standart Üründen Marka Standardizasyonuna
Hegemonyadan İmparatorluğa
Türkiye’de Mali Küreselleşme ve Mali Birikim İle Reel Birikimin Birbirinden Kopması
Sınıftan Kaçış: Türkiye’de Kapitalizmin Analizinde Sınıf Gerçekçiliğinden Kaçış
Üst Başlık
İktisat Üzerine Yazılar I
Kitabın Adı
Küresel Düzen: Birikim, Devlet ve Sınıflar
Alt Başlık
Korkut Boratav'a Armağan
ISBN
9789750501418
Yayın No
İletişim - 912
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 150
Alan
Ekonomi, Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
670 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
476 gr
Baskı
5. baskı - Kasım 2011 (1. baskı - Temmuz 2003)
Derleyen
Ahmet H. Köse, Fikret Şenses, Erinç Yeldan
Kapak
Suat Aysu
Kapaktaki Çizim
Aydan Çelik
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Asena Günal, Ayşegül Turan
Baskı
Sena Ofset
Cilt
Sena Ofset

Ahmet H. Köse

Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu. Yüksek lisans eğitimini aynı üniveristede, doktorasını Hacettepe Üniversitesi'nde tamamladı. Halen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nde doçenttir.


Fikret Şenses

FİKRET ŞENSES, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimini İngiltere’de sırasıyla Warwick, Lancaster ve Londra Üniversitesi’nde (London School of Economics) tamamladı. 1987-88 ders yılında Harvard Üniversitesi’nde, Eylül 1989’da İngiltere’de Institute of Development Studies’de, Temmuz-Ekim 1990 döneminde Tokyo’da Institute of Developing Economies’de, Mart-Ağustos 1997 döneminde Fulbright bursiyeri olarak Columbia Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. 1980 yılında ODTÜ İktisat Bölümü’ne katılan Fikret Şenses 1985 yılında doçent, 1991 yılında profesör oldu; 1983-87 yılları arasında ODTÜ Gelişme Dergisi editörlüğü, 1991-92 döneminde ODTÜ İktisat Bölümü Başkanlığı, 2010-2014 döneminde ODTÜ Senatosü üyeliği görevlerini üstlendi. 2005-2009 döneminde Yüksek Öğretim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Üniversitelerarası Kurul Etik Komisyonu’nda ve Türkiye Bilimler Akademisi’nin çeşitli komisyonlarında 2010 öncesinde uzun yıllar görev aldı. Gelişme Ekonomisi, Sanayileşme, İstikrar Politikaları, İşgücü Piyasaları, Yoksulluk, Gelir Dağılımı ve İktisat Eğitimi konularında yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli yayınları bulunuyor. Mayıs 2014’te emekli olan Şenses aynı bölümde lisansüstü dersleri vermeye devam ediyor.

İletişim’den çıkan kitapları: Yoksulluk - Küreselleşmenin Öteki Yüzü (2000). Derlediği Kalkınma İktisadı - Yükselişi ve Gerilemesi (1997), Neoliberal Küreselleşme ve Kalkınma (2009). Ahmet H. Köse ve Erinç Yeldan’la birlikte derlediği Küresel Düzen: Birikim; Devlet ve Sınıflar (2003), İktisadi Kalkınma, Kriz ve İstikrar ve Ziya Öniş - Caner Bakır’la birlikte derlediği Küresel Kriz ve Yeni Ekonomik Düzen (2013) İktisada (Farklı Bir) Giriş (2017).


Erinç Yeldan

Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi. Doktorasını 1988 yılında Minnesota Üniversitesi’nden aldı. Makroekonomik kalkınma, iktisadi modeller ve uluslararası iktisat konuları üzerine çalışmakta. Cumhuriyet gazetesinde Ekonomi Politik köşesinde iktisat yazıları yazıyor. Iletişim Yayınları’ndan 2001’de çıkan Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi kitabı 2016’da 18. basımını yapmıştı. Yine İletişim’den 2003’te ilk basımları yapılan Küresel Düzen: Birikim, Devlet ve Sınıflar ve İktisadi Kalkınma, Kriz ve İstikrar kitaplarının derleyenleri arasındadır.