Refah Devleti ve Kapitalizm
ISBN
9789750510403

1. baskı - Mayıs 2012
358 sayfa


40,00 TL
32,00 TL

Refah Devleti ve Kapitalizm

2000'li Yıllarda Türkiye'de Refah Devleti
Oğuz Topak

Bazı düşünürler, refah devletinin kapitalizmin uzun tarihinde birkaç onyıllık döneme sıkışan geçici bir olgu olduğunu ve artık geride kaldığını ileri sürüyorlar. Bazıları ise refah devleti politikalarının biçim değiştirerek kapitalizmin uzun tarihi boyunca geçerliliklerini koruduğu kanısındalar. Refah devleti, kapitalizmin nispeten yumuşak, uzlaşmacı, ‘nezih’ olduğu döneme özgü bir istisnai oluşum muydu?

Bazı düşünürler, refah devletinin kapitalizmin uzun tarihinde birkaç onyıllık döneme sıkışan geçici bir olgu olduğunu ve artık geride kaldığını ileri sürüyorlar. Bazıları ise refah devleti politikalarının biçim değiştirerek kapitalizmin uzun tarihi boyunca geçerliliklerini koruduğu kanısındalar. Refah devleti, kapitalizmin nispeten yumuşak, uzlaşmacı, ‘nezih’ olduğu döneme özgü bir istisnai oluşum muydu? Yoksa, kapitalist emek ve sermaye birikim rejiminin yapısal bir etmeni midir? Kısacası kapitalizme içsel midir refah devleti, yoksa ona dışsal mıdır? Sosyal güvenlik, sağlık, eğitim başta olmak üzere birçok alanda sosyal refahla ilgili hizmetlerin piyasalaştığı bir dönemde, acil sorular bunlar. Oğuz Topak, bu sorular etrafında sağlam bir teorik tartışma yürütüyor. Refah devletinin somut tarihsel biçimlerindeki farklılık ve değişimleri, bu teorik ve politik tartışma ekseninde analiz ediyor.

Türkiye’de refah devleti politikalarının tarihsel analizine de geniş yer veriyor yazar. Osmanlı’ya uzanan kökenlerinden aldığı refah kurumlarının ve politikalarının nasıl bir tarihsel değişim geçirdiklerine bakıyor. Merkezî sendikalara dayalı korporatizmin çöküşü ve neo-liberal sermaye birikim rejiminin kurumlaşmasıyla tanımlanan son dönemde refah devletinin yaşadığı kriz, bütün bu tartışmanın hem konusu hem ana saiklerinden biridir.Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.
Kitabın Adı
Refah Devleti ve Kapitalizm
Alt Başlık
2000'li Yıllarda Türkiye'de Refah Devleti
ISBN
9789750510403
Yayın No
İletişim - 1745
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 292
Alan
Ekonomi, Tarih
Sayfa Sayısı
358 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
296 gr
Baskı
1. baskı - Mayıs 2012
Yazar
Oğuz Topak
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Editör
Tanıl Bora
Kapak
Suat Aysu
Kapak Resmi
Hakan Gürsoytrak
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Remzi Abbas
Dizin
Melek Özmüş
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Oğuz Topak

 1972'de İsparta'da doğdu. Samsun Anadolu Lisesini ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nü bitirdi. ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nde yüksek lisans, Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı'nda doktora yaptı. 1995-1999 yılları arasında Türk Harb-İş Sendikası'nda araştırma uzmanı olarak çalıştı. 1999-2007 yılları arasında Liman-İş Sendikası'nda araştırma ve toplu sözleşme uzmanı olarak görev yaptı. 2007-2011 yılları arasında Türk Harb-İş Sendikası'nda genel koordinatör olarak görev yaptıktan sonra halen Tez Koop-lş Sendikası'nda genel başkan danışmanlığı yapmaktadır. Refah devleti, sosyal güvenlik, sendikalar, özelleştirme ve sınıf konularında yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Ayşen Uysalla beraber yazdığı Particiler: Türkiye'de Partiler ve Sosyal Ağların İnşası kitabı 2010'da iletişim Yayınları'ndan çıkmıştır.Oğuz Topak

Tüm Oğuz Topak kitaplarını görmek için tıklayınız.