Muhafaza/Mimarlık
ISBN
9789750527302

1. baskı - Eylül 2019
183 sayfa


32,00 TL
25,60 TL

Muhafaza/Mimarlık

Nur Altınyıldız Artun, Bilge Bal (Der.)

Muhafaza/Mimarlık, Türkiye’nin bir koruma tarihidir. Tanzimat’tan başlayarak Menderes dönemi sonuna kadar İstanbul’un mimarlık mirasıyla ilgili koruma politikaları ve ideolojilerini inceler. İktidarların, mimarların ve aydınların yaklaşımlarını araştırır ve sonunda ortaya çıkan koruma proje ve uygulamalarını irdeler.

Muhafaza/Mimarlık, Türkiye’nin bir koruma tarihidir. Tanzimat’tan başlayarak Menderes dönemi sonuna kadar İstanbul’un mimarlık mirasıyla ilgili koruma politikaları ve ideolojilerini inceler. İktidarların, mimarların ve aydınların yaklaşımlarını araştırır ve sonunda ortaya çıkan koruma proje ve uygulamalarını irdeler.

Derlemenin bir de “Ek” bölümü var: “Harabe Kavrayışının Tarihi”. Nur Artun bu bölümde, bir sembolik iktidar gösterisi halini aldığı Rönesans’tan başlayarak 20. yüzyıl totaliter rejimlerine kadar etkili olan “harabe” kültüne ışık tutuyor. Koruma politikaları tarihiyle bir alegori olarak harabenin bağlantılarına işaret ediyor.Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.
Kitabın Adı
Muhafaza/Mimarlık
ISBN
9789750527302
Kapak
(1852-1926), La Sagrada Familia
Yayın No
İletişim - 2812
Dizi No
Sanat Hayat - 45
Alan
Sanat, Kentleşme, Çevre ve Ekoloji
Sayfa Sayısı
183 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Baskı
1. baskı - Eylül 2019
Yazar
Nur Altınyıldız Artun
Derleyen
Bilge Bal
Dizi Editörü
Ali Artun
Yayına Hazırlayan
Elçin Gen
Kapak Tasarımı
Özlem Özkal, Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Asude Ekinci
Dizin
Elçin Gen
Cilt
Güven Mücellit
Baskı
Sena Ofset

Nur Altınyıldız Artun

NUR ALTINYILDIZ ARTUN (1955-2019) Mimarlık ve restorasyon eğitiminin ardından, İstanbul’un koruma tarihi konusundaki doktorasını İTÜ’de tamamladı. Mimarlık mirasının anlamlandırılması; kent ve iktidar ilişkileri; mekân ve toplumsal bellek konuları üzerinde çalıştı. Bilkent, İstanbul Bilgi, Bahçeşehir ve Kadir Has üniversitelerinde öğretim üyeliği yaptı. Mimarlık, International Journal of Art & Design Education ve Muqarnas’ta makaleleri yayınlandı. Arzu Mimarlığı: Mimarlığı Düşünmek ve Düşlemek başlıklı kitabın eş-editörlüğünü, Sürrealizm/Mimarlık: Mekân Sanatı kitabının editörlüğünü yaptı. Ali Artun ile birlikte Dada Kılavuz’unu (2018) kaleme aldı ve yayınladı. e-skop internet dergisinin editörü.


Bilge Bal

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü mezunu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Programı’nda yüksek lisansını tamamladı. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışıyor. Assos kazı ekibi üyesi ve 2007’den beri arkeolojik kazı çalışmalarına katılıyor. Arzu Mimarlığı: Mimarlığı Düşünmek ve Düşlemek derlemesinin yazarları arasında yer alıyor. Halen, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Mimari Tasarım Programı’nda, mimari çizimin epistemolojisini araştırdığı doktora tezi üzerinde çalışıyor. Manifold, e-skop, XXI, Mimarlık, METU Journal of Architecture, Tasarım + Kuram gibi çevrimiçi ve basılı dergilerde yazıyor. Mimarlık ve edebiyat ilişkisi, kentsel ve mimari anlatılar olarak haritalar, mimari temsil teknolojileri, mimari çizim kuramı, çizim ile metin, çizgi ile kelime arasındaki ilişkiyle ilgileniyor.Nur Altınyıldız Artun

Tüm Nur Altınyıldız Artun kitaplarını görmek için tıklayınız.