Muhafazakârlık
Çeviri
Cüneyt Akalın

ISBN
9789754700947

2. baskı - Nisan 2016
120 sayfa


21,50 TL
17,20 TL

Muhafazakârlık

Philippe Beneton

Muhafazakârlıktan ne anlamalıyız? Fransız siyaset bilimci Philippe Bénéton, bu soruyu sorarak başladığı eserinde muhafazakârlığın nasıl doğduğunu, nasıl geliştiğini ve dünya siyaset tarihine etkilerini ele alıyor.

Muhafazakârlıktan ne anlamalıyız? Fransız siyaset bilimci Philippe Bénéton, bu soruyu sorarak başladığı eserinde muhafazakârlığın nasıl doğduğunu, nasıl geliştiğini ve dünya siyaset tarihine etkilerini ele alıyor.
 
Bénéton’a göre muhafazakârlık Fransız İhtilali’nden sonra ortaya çıkan entelektüel ve siyasal bir hareket. Modern zamanlarda moderniteye karşı ortaya çıktığı için doğası gereği karşı-devrimci bir ideoloji. Bu nedenle muhafazakârlar devrimin her türlü uygulamasını ve ilkelerini insanın toplumsal ahlâkına ve doğasına aykırı buldukları için kökten reddederler. Buradan hareketle aydınlanmaya, insan haklarına, daha genel olarak da modern siyaset projesine karşıdırlar.
 
Bénéton muhafazakârlık üzerine düşünen ve eser veren, başta Edmund Burke, Joseph de Maistre, Louis de Bonald ve Charles Maurras gibi dönemin önemli yazarlarının çalışmalarından da faydalanarak karşı devrimci ve gelenekselci muhafazakârlığın 19. yüzyıl Avrupası’na nasıl bir siyasal ve entelektüel katkıda bulunduğunu inceliyor ve Avrupa’nın tarihsel evrimini yavaşlatıp yavaşlatmadığını sorguluyor.
 


Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.
Kitabın Adı
Muhafazakârlık
ISBN
9789754700947
Orijinal Adı
Le Conservatisme
Yayın No
İletişim - 1643
Dizi No
Başvuru - 62
Alan
Felsefe, Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
120 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
108 gr
Baskı
2. baskı - Nisan 2016 (1. baskı - Eylül 2011)
Yazar
Philippe Beneton
Çeviren
Cüneyt Akalın
Editör
Can Belge
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Ziya Osman Bangu
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Philippe Beneton

1946'da doğdu. Rennes Üniversitesi'nde huku ve siyaset bilimi profesörü. Muhafazakârlık ve liberal demokrasi üzerine yazdığı kitapları: Le Fleau du bien. Essai sur les politiques ve sociales accidentales, 1960-1980 (libertes); Introduction a la politique moderne. Demokratie liberale et totalitalisme (Hachette); De l'egalite par defaut. Essai sur l'enfermement moderne (Criterion); L'Utopie expliquee par Thomas More (Marcona); Les fers de l'opinion (PUF).