"Makbul Vatandaş"ın Peşinde
ISBN
9789750502811

8. baskı - Mayıs 2019
373 sayfa


41,00 TL
32,80 TL

"Makbul Vatandaş"ın Peşinde

II. Meşrutiyet'ten Bugüne Vatandaşlık Eğitimi
Füsun Üstel

Türkiye’de devletin istediği vatandaş tipi nasıldı? Bunun için, okullarda nasıl bir “vatandaşlık terbiyesi” verildi? Füsun Üstel, II. Meşrutiyet’ten günümüze uzanan süreçte bu soruların cevabını arıyor.

Türkiye’de devletin istediği vatandaş tipi nasıldı? Bunun için, okullarda nasıl bir “vatandaşlık terbiyesi” verildi? Füsun Üstel, II. Meşrutiyet’ten günümüze uzanan süreçte bu soruların cevabını arıyor. Vatandaşlığı tanımlamak ve vatandaşları ‘yaratmak’, ulus inşasının temel süreçlerinden biri. Vatandaş’ın tanımı da, doğrudan doğruya “Vatan”, “Millet”, “Devlet” tanımlarına göre belirleniyor. Kitap, Osmanlı vatanperverliğinden Cumhuriyet döneminin farklı evreleri boyunca bu tanımları inceliyor; “Makbul vatandaş” nasıl tarif edildi, bu tarifte dönemlere göre hangi değişiklikler oldu?

Osmanlı’nın son döneminden Cumhuriyet’in kuruluş aşamasına dek ‘reşit’ bir özne olarak tasarlanabilen vatandaşın; ulus-devletin ve Tek-Parti rejiminin konsolidasyonu sürecinde “milli yurttaş” olarak kısıtlanması, Türkiye’de yurttaşlık sürecinin temel vasfı olarak ortaya çıkıyor. Katı bir vazife-hak dengesinin denetiminde, bir “devlet eksenli militan yurttaşlık” tipi bu.

Etno-kültürel yönelimli bürokratik milliyetçilik ile sözleşmeci ulus söyleminin geçimsiz birlikteliğinin tayin ettiği bu yurttaş tipi, bugüne dek Türkiye’deki yurttaşlık eğitiminin karakterini belirledi, Üstel’e göre. 1960-80 döneminde yurttaşlık anlayışı “ılımlı” bir sivil-demokratik etki altına girdi. Ancak 1980’lerde, 1940’ların söylemine şiddetli bir geri dönüş yaşandı. Son on yılda vatandaşlık eğitimine sınırlı oranda ‘zerkedilen’ insan hakları duyarlılığı, hâkim “milli güvenlik yurttaşlığı” anlayışıyla başetmekte zorlanıyor!Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.
Kitabın Adı
"Makbul Vatandaş"ın Peşinde
Alt Başlık
II. Meşrutiyet'ten Bugüne Vatandaşlık Eğitimi
ISBN
9789750502811
Kapak
Ahmet Cevat’ın Mektepte Malumat-ı Ahlâkiye ve Medeniye Dersleri 1328 (1912) adlı kitabının kapağı
Yayın No
İletişim - 1040
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 172
Alan
Tarih, Politika/Siyaset
Sayfa Sayısı
373 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
277 gr
Baskı
8. baskı - Mayıs 2019 (1. baskı - Kasım 2004)
Yazar
Füsun Üstel
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Editör
Tanıl Bora
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Serap Yeğen
Baskı
Sena Ofset
Cilt
Sena Ofset

Füsun Üstel

FÜSUN ÜSTEL ortaöğrenimini Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi’nde, yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamladı. 1982’de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde araştırma görevlisi oldu. 1987’de “Türk Ocakları (1912-1931)” başlıklı teziyle Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden doktor unvanını aldı. 1993’te doçent, 2000’de profesör oldu. Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü’nde de öğretim üyeliği yapan Üstel, halen Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Başkanı’dır. İmparatorluktan Ulus-Devlete Türk Milliyetçiliği: Türk Ocakları (1912-1931) (İletişim Yayınları, 1997) ve Yurttaşlık ve Demokrasi (Dost Yayınları, 1999) başlıklı kitaplarının yanı sıra yerli ve yabancı sosyal bilim dergilerinde Türkiye tarihi, milliyetçilik ve kimlik sorunuyla ilgili makaleleri yayımlanmıştır.Füsun Üstel

Tüm Füsun Üstel kitaplarını görmek için tıklayınız.