Füsun Üstel

1955’te Ankara’da doğdu. Ortaöğrenimi Notre Dame de Sion’da, yükseköğrenimi AÜSBF’de tamamladı. 1980-81’de İtalya’nın Bologna kentindeki Johns Hopkins Üniversitesi’nde yükseklisans programını izledi. 1982’de İ.Ü. İktisat Fakültesi’nde araştırma görevlisi oldu. 1987’de AÜSBF’den doktorasını aldı. 1993’te doçent oldu. 1990’dan bugüne M.Ü. Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesidir. Yerli ve yabancı sosyalbilim dergilerinde Türkiye tarihi, milliyetçilik ve kimlik sorunuyla ilgili makaleleri yayınlanmıştır.